В работния колектив участват специалисти и млади учени, работещи в Пловдивския университет,  както и един индивидуален участник от ТУ- София, клон Пловдив.

Като консултант към проекта е привлечен и чуждестранен учен (проф. Д. Казаков – Университет на Йорк, Великобритания, учен с експертен опит в моделиране на химични взаимодействия).


Ръководител:

Доц. д-р Нина Димитрова Димчева

ninadd @ uni-plovdiv.bg

Пловдивски университет

Участници:

Проф. д-р Илия Николов Илиев

Пловдивски университет

 

Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева

Пловдивски университет

 

Доц. д-р Мария Георгиева Марудова- Живанович

Пловдивски университет

 

Доц. д-р Тонка Атанасова Василева

Пловдивски университет

 

Гл. ас. д-р Веселин Петров Биволарски

Пловдивски университет

 

Гл.ас. д-р Калина Василева Камарска

Технически университет

 

Гл.ас. д-р Иван Панайотов Бодуров

Пловдивски университет

 

Гл.ас. д-р Олга Тенчева Тенева

Пловдивски университет

 

Д-р Даниела Георгиева Моллова – Дошкова

Пловдивски университет

 

Докторант Мария Генова Пимпилова, асистент

Пловдивски университет

 

Външен консултант:

Assoc. Prof. Dr. D. Kazakov

University of York, UK