Archive

Posts Tagged ‘бял лист’

Синдрома на белия лист

Поставяли ли сте се на мястото на някой български учен в момент, когато започва да пише научна статия?

Малко или много всички още от училище или университета сме изпитвали влиянието на този синдром, когато сме на изпит и трябва да изложим наученото на белия лист. Голяма част от българските учени страдат от този синдром, когато дойде време да ползват собствената си глава. Най-трудното е да започнеш първото изречение. Подобни учени прибягват в такъв момент към плагиатство – те задължително трябва да прехвърлят набързо няколко чужди статии, да видят какво/как се пише.

Проблемът на българските учени е, че са забравили как да си ползват интуицията.