Архив

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕРЕ – ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА

 

1 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Български  фолклор гл.ас.д-р Странджева 14.12.2013  13.30  10 ауд.
Странознание на Русия доц.Чернева 20.10.2013  10.00  11 с.з.
Увод в ЛТ гл.ас.Кръстев 09.11.2013  9.00   3 ауд.
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев 23.11.2013  13.30  10 ауд.

2 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Л-ра за деца и юноши гл.ас.д-р Странджева 14.12.2013  8.30   1 ауд.
Педагогика гл.ас.Къндева 01.12.2013  9.30   3 ауд.
Психология гл.ас.Стоянов 19.10.2013  10.00  117 каб. Нова сграда
Лексикология  на СБЕ проф.Бояджиев 03.11.2013  11.00   4 ауд.
Лексикология на СРЕ гл.ас.Зозикова 07.12.2013  10.00  15  с.з.
Руски фолклор гл.ас.Кръстева 16.11.2013  10.00  15  с.з.
ИД3:Езикова култура Х.ас.Миличина 05.10.2013  10.00  10 ауд.

3 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Морф.на СБЕ доц.д-р Маровска 27.10.2013  10.00  9 с.з.
АЗЕЛ гл.ас.д-р Александрова 15.12.2013  10.00  9  ауд.
Морф.на СРЕ гл.ас.Чакърова 24.11.2013  10.00  14 с.з.

4 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Методика на БЛ д-р Е.Петкова 10.11.2013  11.00  10  ауд.
Методика по БЕ доц.Гарушева 17.11.2013  13.00  3  ауд.
Синтаксис на СБЕ проф.Коева 27.10.2013  10.00  8 ауд.
Синтаксис на СРЕ гл.ас.Кузова 24.11.2013  10.00  15  с.з.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. БЕИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА

1 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Българска  етнология доц.д-р Л.Янков 03.11.2013  10.00  15  с.з.
Български  фолклор гл.ас.д-рСтранджева 14.12.2013  13.30  10  ауд.
Увод в ИП гл.ас.Пенджекова 26.10.2013  10.00  15  с.з.
Увод в ЛТ доц.д-р Бучков 01.12.2013  12.00  3 ауд.
Увод в ОЕ гл.ас.д-р  Янев 17.11.2013   10.00  3  ауд.

2 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовно
Средновековна БИ проф.Ангелов 19.10.2013  12.00  каб.256 „б“
История  на Византия доц.Петкова 30.11.2013  10.00  3  ауд.
Л-ра за деца и юноши гл.ас.д-р Странджева 14.12.2013  8.30  3  ауд.
Педагогика гл.ас.Къндева 17.11.2013  9.30  1 ауд.
Психология гл.ас.Стоянов 07.12.2013  10.00  117 каб. Нова сграда
Лексикология  на СБЕ проф.Бояджиев 03.11.2013  11.00  4  ауд.

3 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Морф. на СБЕ доц.Маровска 23.11.2013  10.00  3 ауд.
История на БВ проф.Спасов 03.11.2013  10.30  17  с.з.
АЗЕЛ гл.ас.Александрова 15.12.2013  10.00  9  ауд.
ФД3: Гл.ас.Янков 20.10.2013  10.00  1 ауд.

4 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Методика по БЛ д-р Петкова 10.11.2013  11.00  10  ауд.
Методика по БЕ доц.Гарушева 17.11.2013  13.00  3 ауд.
Методика по история гл.ас.Славов 13.10.2013  11.00  14 с.з.
История на Б-я-1878-1944 проф.Спасов 15.12.2013  11.00  15  с.з.
Синт. на СБЕ проф.Коева 27.10.2013  10.00  8 ауд.

 

 ГРАФИК ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА СПЕЦ. РФ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

1 СЕМЕСТЪР УЧ. 2013-2014 ГОДИНА

 

1 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Увод в ЛТ гл.ас.Кръстев 10.11.2013  9.00  15  с.з.
Увод в ОЕ гл.ас.д-р Янев 14.12.2013  10.00  40  с.з.

2 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Психология гл.ас.Стоянов 19.10.2013  10.00  117  каб. Нова сграда
Руски фолклор гл.ас.Кръстева 16.11.2013  10.00  15  с.з.
Странознание  на Русия доц.Чернева 14.12.2013  10.00  17  с.з.
Лексикология  на СРЕ гл.ас.Зозикова 07.12.2013  10.00  15  с.з.
ФД1:

 3 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Педагогика гл.ас.Къндева 01.12.2013  9.30  3  ауд.
Морф. на СРЕ гл.ас.Чакърова 24.11.2013  10.00  14 с.з.
История на РЕ гл.ас.Тошева 27.10.2013  10.00  11 ауд.
ФД3: гл.ас.Зозикова 20.10.2013  10.00  11 ауд.

4 КУРС

Дисциплина Преподавател Редовна
Синтаксис на СРЕ гл.ас.Кузова 24.11.2013  10.00  15  с.з.
История на РКЕ гл.ас.Тошева 26.10.2013  10.00  11 с.з
ИД4. проф.Георгиева 17.11.2013  10.00  15  с.з.
ИД5. доц.Нейчев 15.12.2013  13.00  каб.
ФД5. гл.ас.Георгиева 06.10.2013  10.00  14 с.з.

 

 ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЗАПОЧВАТ В 8.30 ЧАСА И СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО КАБИНЕТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ,

АКО НЯМА ДРУГО  УКАЗАНИЕ.

Comments are closed.