Архив

График на спец. “Приложна лингвистика – английски език с немски, френски, испански, руски, новогръцки, италиански, китайски език” – поправителна и ликвидационна сесия уч. 2012-2013 г

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С

ИТАЛИАНСКИ, КИТАЙСКИ, РУСКИ, ФРЕНСКИ, НОВОГРЪЦКИ, НЕМСКИ

 редовно обучение , учебна 2012/2013 год.

 

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидац.

сесия

 

 

 

1 курс – 1 семестър

Странознание Великобритания

 

Гл.ас.д-р Костурков

 
Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов

   
Основи на превода –

английски език

Гл.ас. Павлов

9.09

10,00 ч 18 сз

16.09

10,00ч

Психология Гл.ас. д-р Койчев    
2 семестър
Практически английски език Кумчева

Кунчева

Банев

  02.09

9,00 8 ауд

16.09

9,00 305 сз

ИД 1 – Латински език – то      

 

 
ЗД –Странознание на англоговоращите страни Кацарска

Дженкинс

 

16.09

14.00 17 с.з

26.09

14,00

Теоретичен курс

(Англ. – фонетика)

Стаменов

Поповска

 

Офис програми Николов   05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

ФД 1 – английски -Лексикология      
Практически китайски 1 ч

 

       
Практически испански 1 ч

ПЛ 1 к. Всички с испански

Ас. Таня  Найденова

ас. Петкова

  10.09

12.09

16,00

17.09

18.09

9,00

Практически новогръцки 1 ч

 

     
Практически немски 1 ч Танева   16.09

9,00 419 с.з.

 
Практически италиански 1 ч Н. Христова  

 

05.09

14,00 15 с.з.

27.09

9,00

Практически руски 1 ч    

 

     
  2 курс – 1 семестър        
Лингвистика на текста АЕ

 

Дeкова   12.09

14,00 17 сз

19.09

14.00 3 ауд

Странознание на Испания Проф. Кънчев     1.10
Странознание на Китай      
Странознание на Русия Гл.ас. Чернева      
Странознание на Франция Доц. Дичева      
Странознание на Германия        
Странознание на Гърция      
ИД 2 Практикум по правопис Миличина Текуща оценка

 

 
ФД 2 – т.о.   Текуща оценка

 

 

испански Ортега .

 

 

китайски    

 

 

руски    

 

 

френски    

 

 

немски    

 

 

новогръцки    

 

 

Педагогика Проф. Радев      
Фонетика  

2 семестър

     
Испански      
Китайски      
Руски      
Френски      
Немски с Л с ИТ – К. Димитрова      
Гръцки        
2 семестър

 

       
ПАЕ 2 Друмев

Кумчева

     
Бизнес комуникация АЕ Деница Шаркова      
Теория на превода – АЕ        
Превод – английски език

Обществено-политически превод

Деница Шаркова      
Фак.дисц.3 – англ език Петкова

 

 

12.09

9,00 19 ауд

17.09

9,00 10 ауд

  Практически испански 2 ч

 

Манева

     
Практически руски 2 ч

 

Христова

  17.09

9,00 32сз

24.09
Практически френски 2 ч

     
Практически немски 2 ч

Танева

  16.06

9,00 419 сз

 

     
Практически китайски 2 ч

     
Практически новогръцки 2 ч

     
  3 курс – 1 семестър        
Основи на социолингвистиката Гл. ас. Д-р Декова   13.09

15.0016сз

19.09

14,00 3 ауд

Странознание Германия Илиева      
История на литературата (Общ курс – английски език) Гл. ас. Д-р Манчоров

   
Теоретичен курс (Английски език – морфология) Гл.ас. Койнакова  

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Морфология        
Испански        
Руски        
Френски        
Немски        
         
Приложна стилистика – англ. Доц. д-р Дженкинс  

 

 

ИД 3 – Машинен превод    

 

 

2 семестър
Практически английски

 

    07.09

14,00 3 ауд

23.09

 

Творческо-критически методи в литературата Гл.ас.д-р Костадинова   15.09

14,00 4 ауд

20.09

14,00 8 с.з.

ФД 4        
Испански        
Руски        
Френски        
немски        
Теория на превода        
Испански        
Руски        
Френски        
немски        
Хоспетиране (английски език)        
Практически испански 3  

Ортега

     
Практически руски 3  

 

   
Практически френски 3  

 

     
Практически немски 3 Минкова

 

  14.09

9,00 305 сз

24.09

9,00 305 сз

4 курс – 1 семестър
МОАЕ        
 Английски език – синтаксис Гл.ас. Грънчарова  

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Испански език – синтаксис Проф. Кънчев     1.10
Новогръцки език – синтаксис        
Текуща практика – английски        
2 семестър
Практически английски 4  

 

  07.09

14.00 3 ауд

23.09
Педагогическа практика – АЕ        
ИД 4 – англ език

 

Грънчарова      
Практически испански 4 Манева

Ненкова

     
Практически новогръцки 4     13.09

8,00 336 каб

24.09

8,00 336 к

Превод – испански

Обществено-политически текстове

       
Превод – новогръцки

Обществено-политически текстове

       

 

Comments are closed.