Архив

график на спец. “Английска филология” – поправителна сесия уч. 2012-2013 г.

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ” – редовно обучение

1 семестър – учебна 2012/2013 год.

Дисциплина

Преподавател

Редовна

сесия

Поправит

сесия

Ликвидац

сесия

І

к

у

р

с

1

Психология Гл. ас. Койчев

 

2

Увод в общото езикознание Гл.ас. д-р Янев

 

3,09

10,00 18 ауд

3

Странознание на Великобритания Доц.д-р  Костурков

01.09 9,00

Каб. 353

20.09

9,00Каб 353

4

Увод в литературната теория Проф. дфн Сапарев

11.09

14.00 18 с.з.

25.09

10.00

Практически английски език Арабян

12.09  14,00 16 с.з.

чужденци

Език и комуникация Миличина

15.09

9,00  17 с.з.

21.09

9,00 18 с.з.

Латински език Доц. д-р Козарова

Практическа фонетика на английския език Гл.ас. Поповска

 

Фонетика на английския език  Гл.ас. Поповска

СБЕ с практикум Доц.д-р Зидарова

16.09

14.00 324 ауд

26.09

10.00 3 ауд

ІІ

к

у

р

с

1

Педагогика Проф. дпн Радев

19.09 20.09

9,00 323 ауд

25.09

9,00 323 ауд

2

 Лексикология Гл. ас. Обретенов

09.09

9,00 423 ауд

23.09

14.00 16 с.з.

3

АЛ – Викторианство Гл. ас. д-р Яна Роуланд

18.09

9,00 8 ауд

24.09

9,00 18 с.з.

4

Факул.дисциплина 1

Академично писане

П. Петкова

12.09

9,00 19 ауд

17.09

9,00 10 ауд

5

Избираема дисциплина  

Практически английски 2 Гл.ас. Обретенов

Шаркова

 

09.09

9,00 423 ауд

23.09

14.00 16 с.з.

чужденци

Странознание САЩ Гл.ас. Кацарска

16.09

14.00 17 с.з

26.09

14,00

Доц.д-р Дженкинс
Нова английска литература Гл.ас. Червенкова

17.09

9,00 18 сз

30.09

9,00

Теория на превода Гл.ас. Павлов

9.09

10,00 ч 18 сз

16.09

10,00ч

ІІІ

к

у

р

с

1

 Морфология Доц. Грънчаров

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

2

ИД Гл.ас. Койнакова

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

   

3

ФД

 

Гл.ас.д-р Матюсън   09.09

13.30 18 сз

23.09

4

Стара англ литература Гл.ас.д-р Манчоров

Американска литература Доц. д-р Дженкинс

16.09

14.00 17 с.з

26.09

14,00

Историческа граматика Гл.ас. Матюсън

09.09

13.30 18 сз

23.09

Практически английски Червенкова

Арабян

16.09

14.00 18 с.з.

ІV

к

у

р

с

1

АЛ – Просвещение  

01.09 9,00

Каб. 353

20.09

9,00Каб 353

2

ИД 5  

3

МОАЕ Гл.ас.д-р Самалиева

25.09

14.00 18 с.з.

30.09

4

Синтаксис Доц. д-р Грънчаров

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

ИД 6  

Английска литература Романтизъм Гл.ас. Костадинова

15.09

14.00 4 ауд

20.09

14.00 8 с.з.

Стилистика ДЖенкинс

16.09

14.00 17 с.з

26.09

14,00

ИД  Увод в компют.лингвистика Декова

12.09

14.00 17 сз

19.09

14.00 3 ауд

ИД Грънчарова

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Практически английски език Червенкова

М. Кацарска

Роуланд

   

Comments are closed.