Архив

График за изпитна сесия на спец. “Приложна лингвистика – немски език с руски, френски, английски, испански, китайски език, новогръцки” – поправителна и ликвидационна сесия уч. 2012-2013 г

Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – НЕМСКИ ЕЗИК С

ИСПАНСКИ, КИТАЙСКИ, АНГЛИЙСКИ, РУСКИ, НОВОГРЪЦКИ,

 редовно обучение  учебна 2012/2013 год.

 

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидац.

сесия

 

 

 

1 курс – 1 семестър
Странознание Германия Ас. Станислава Илиева    
Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов      
Основи на превода –

немски език

     
Психология Гл.ас. д-р Койчев    
2 семестър
Практически немски език Ас. Илиева

Гл.ас. Георгиев

     
ИД 1 – Латински език – то Йорданова      
Корективен курс Гл.ас. Георгиев  

 

 

ЗД –немски

Увод в германистиката

К. Димитрова  

 

 

Немски език –  фонетика К. Димитрова

 

     
Офис програми Доц. Николов    
ФД 1 – немски език

Практикум по лексикология

Танева   16.09

9,00 401 сз

 
Практически китайски 1 ч Шахинян

Хун

     
Практически руски език 1 ч Иванова      
Практически испански 1 ч

 

Ас. Найденова ас. Петкова      
  2 курс – 1 семестър
Лингвистика на текста немски език Гл.ас. Димитрова      
Странознание на Китай        
Странознание на Англия        
Странознание на Испания Проф. Кънчев    
Странознание на Гърция        
ИД 2 Практикум по правопис и пунктуация Миличина Текуща оценка

 
ФД 2 – т.о.    

 

 

китайски    

 

 

английски    

 

Испански    

 

гръцки    

 

Педагогика

 

Проф.дпн Радев  

19.09 20.09

9,00 323 ауд

25.09

9,00 323 ауд

Фонетика 2 семестър        
Испански Проф. Кънчев    
Китайски        
Английски      
Новогръцки        
2 семестър        
Практически немски 2 Гл.ас. Георгиев

Гл.ас. Танева

     
Бизнес комуникация немски Гл.ас. Петкова    
 

Теория на превода – немски

Доц. Хачикян    
Превод – немски език Гл.ас. Петкова    
Фак.дисц.3 – немски език

Редактиране

К Димитрова      
  Практически китайски 2 ч

 

Хун

     
Практически английски 2 ч

 

Бойкова    
Практически испански 2 ч Ас. Манева    
Практически новогръцки 2 ч Ас. Кукунджиева    
  3 курс – 1 семестър
Основи на социолингвистиката – немски      
История на литературата немски език  

 
Немски език  морфология        
         
Морфология        
Английски Гл.ас. Койнакова    
Руски        
Приложна стилистика – немски    

 

 

ИД 3 – Машинен превод    

 

 

2 семестър
Констрастивна лингвистика

 

К. Димитрова

 

   

 

 

 

Практически немски 3

 

Ас. Илиева

Гл.ас. Георгиев

     
Творческо-критически методи в преподаването на литератур Гл.ас. Минкова   14.09

9.00 305 сз

24.09

9.00 305 сз

ФД 4        
Английски Дийнър      
Руски Гл.ас. Стойкова      
Теория на превода        
Английски Костурков

Павлов

 

9.09

10,00 ч 18 сз

 
Руски        
Хоспетиране (немски език) 7 семестър      
Практически английски 3 Бойкова   12.09

14,00 14 сз

23.09

14,00 4 сз

Практически руски 3 Тилев

Гл.ас. Георгиева

     
4 курс – 1 семестър
МОНЕ      
Немски език – синтаксис      
Испански език – синтаксис      
Новогръцки език – синтаксис        
Текуща практика – немски      
2 семестър

 

Практически немски 4 Гл.ас. Георгиев      
ИД 4 – немски език

 

Гл.ас. Георгиев      
Практически испански 4 Ас. Манева      
Практически новогръцки 4 Гл.ас. Брусева

Франдезкакис

  13.09

8,00 336 каб

24.09

8,00 336 к

Превод – испански

Обществено-политически текстове

Гл.ас. Петкова      
Превод – новогръцки

Обществено-политически текстове

Франдезкакис    

 

Comments are closed.