Архив

График за изпитна сесия на спец. ” Лингвистика с ИТ – френски, испански, немски език” – поправителна и ликвидационна сесия 2012-2013

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ЛИНГВИСТИКА С ИТ” – редовно обучение

1 семестър – учебна 2012/2013 год.

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправитсесия

Ликвидац. сесия

1 1 курс  1 семестър        
Съвременен български език (Общ теоретичен курс) Доц. д-р Зидарова

11.09

14.00 324 ауд

 
Информационни технологии в хуманитаристиката Доц. д-р  Николов

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Увод в компютърната лингвистика Гл. ас. д-р Декова

12.09

10.00 17 с.з.

19.09

14.00 3 ауд

Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов

   
2 семестър        
Практически английски

 

Банев

Дийнър

С 2 курс 02.09

9,00 8 ауд

16.09

9,00 305 с.з.

Езикови технологии Р. Декова

13.09

14.00 16 с.з.

 
Дигитални библиотеки М. Добрева

 
ФД 1 Европейски политики  Влашки

 
Странознание на англоговорящите страни Дженкинс

Кацарска

 

 

Английски език – фонетика  Стаменов  

 

 

Испански език – фонетика  Кънчев  

 

Немски език – фонетика

 

К. Димитрова  

 

 

 
Френски език – фонетика Николов

 

  05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Практически испански 1 ч

с ПЛ 1 к. всички с испански

Найденова Петкова   10.09  12.09

16.00 ч

 

17.09  18.09

9,00 ч

 
Практически френски 1 ч Чочева

Кралев

  Чочева

2.09

9,00 15 сз

Чочева

27.09

9,00

 
Практически немски 1 ч Илиева      
Танева   16.09

9,00 401 сз

 
1 2 курс 1 семестър  

   
Операционни системи

 

Доц. Николов

Т.о.

   
Правопис на френския език

 

Хачикян

   
Правопис на испанския език  

   
Правопис на немския език Георгиев

   
Езици за програмиране

 

Доц.д-р Елена Сомова

   
Английски език – лексикология Доц. Стаменов

Ас. Пашова

13.09

14.00 15 с.з.

20.09
Немски език – лексикология Гл.ас. Танева

   
Френски език – лексикология

 

Доц.д-р Хачикян

   
Испански език – лексикология Проф. д-р Кънчев

  1.10
  2 семестър  

   
Практически английски 2

 

Банев

Дийнър

Цветков

С 1 курс

02.09

9,00 8 ауд

16.09

9,00 305 с.з.

Фонетика на испанския

 

Проф. Кънчев

  1.10
Офис програми Цонев

4.09

10,30

20.09

10,30

ФД 2 Връзки с обществеността Станев

   
Електронно-образователни среди Терзийски

   
Теория на превода – английски език Костурков

Павлов

 
Практически испански 2 Ортега

 

   
Практически френски 2 Чочева

Чочева

2.09

14.00 10 ауд

Чочева

27.09

14,00

Практически немски 2 Танева

   
Минкова

14.09

9,00 ез.305сз

24.09

9,00

1 3 курс 1 семестър  

   
Бази данни Евгения Алендарова

   
ИД 2  

   
Странознание на Испания Проф. Кънчев

  1.10
Странознание на Франция Доц. Дичева

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Странознание на Германия Ас. Илиева

   
Машинен превод Доц.д- Николов

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Мрежи Терзийски

4.09

9,00 2 комп. з

18.09

9,00 1,2 комп з

Английски език – морфология Гл.ас. Койнакова

С ПЛ и АФ

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Морфосинтаксис Немски език Гл. ас. К. Димитрова

 
Морфосинтаксис Френски език Дичева

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Морфосинтаксис Испански език Проф.Кънчев

  1.10
2 семестър  

 

   
Практически английски 3 Петкова, Кумчева

С 4 курс –

11.09 9.00

3 ауд

16.09
Английски език в официалните документи на Европейския съюз Шаркова

   
Електронно публикуване Ж.Иванов

 

   
ИД 3 Койнакова

   
Превод френски език Хачикян

   
Лингвистични информационни ресурси Николов

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

   

   
Практически френски 3 Хачикян

Дичева

05.09

9,00 15 с.з.

23.09

14.00 15 с.з.

Практически немски 3 Танева

 

16.09

9,00 419 с.з.

 
Делева Минкова

14.09

9,00

24.09

9,00

Практически испански 3 Р. Петрова

11.09

 

18.09
1 4курс 1 семестър  

   
Електронен превод  

 
Европейски езикови стандарти – т.о. Гл.ас. Червенкова

Т.о.

 
ИД 4  

 
Дигитализация – практикум – т.о.  

Т.о.

 
Синтаксис – английски език Грънчарова

3.09

10.00 4 ауд

23.09

14.00 18 с.з.

Френски език – превод Доц. Хачикян

 
Немски език – превод Гл.ас. Петкова

 
   

   
2 семестър  

   
 

Практически английски 4

Петкова Арабян

С 3 курс

11.09 9.00

3 ауд

16.09
ФД 4 – Редактиране на текст Доц. Чакърова

 

Т.о.

 
ИТ – практикум Иван Петров

 

 
Практикум по превод – английски език Арабян

Живкова

Петкова

12.09

14.00 16 сз

 
Практикум по превод –

френски език

Доц. Хачикян

   
Практикум по превод –

немски език

Живка Петкова

   
Практически френски 4

 

Чочева

Чочева

2.09

9,00 15 сз

Чочева

27.09

9,00

Практически немски 4 Делева

   
   

   

 

Comments are closed.