Архив

Държавни изпити-спец.БЕИ,БЕРЕ,БЕТЕ,РФ,БЕИЕ,ПЛ/АЕ и ТЕ/

Държавни изпити през уч.2012-2013 година

/Редовна и поправителна сесия/

 

ДИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

11.07.2013 – писмен

12.07.2013 – защита на дипломна работа

26.09.2013 – писмен

27.09.2013 – защита на дипломна работа

 

ДИ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

15.07.2013  – писмен

23.09.2013  – писмен

 

ДИ ПО ИСТОРИЯ

06.07.2013 – писмен или защита на дипломна работа

05.10.2013 – писмен или защита на дипломна работа

 

ДИ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

16.07.2013 – писмен

08.10.2013 – писмен

 

ДИ ПО ТУРСКИ  ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

17.07.2013 – писмен

09.10.2013 – писмен

 

ДИ ПО АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19.07.2013 – писмен

20.07.2013 – защита на дипломна работа

 

12.10.2013 – писмен

13.10.2013 – защита на дипломна работа

 

Молби за м.юли ще се приемат от 03.06.2013 до 03.07.2013 .

Молби за м.септември ще се приемат  от 01.07.2013 до 19.07.2013 и от 09.09.2013 до 20.09.2013.

Молба се подава за всеки изпит поотделно с пет карирани листа.

 

 

Comments are closed.