Архив

ГРАФИК НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 2012-2013 г.

Графикът за изпитната сесия (като pdf файл) на специалностите:

Български език и история

Български език и испански език

Български език и руски език

Български език и турски език

Руска филология

Приложна лингвистика (английски език и турски език)

Comments are closed.