Архив

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – НЕМСКИ И …”

       Г Р А Ф И К

ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА

СПЕЦ. “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – НЕМСКИ И

ИСПАНСКИ, КИТАЙСКИ, АНГЛИЙСКИ, РУСКИ, НОВОГРЪЦКИ,

 редовно обучение

1 семестър – учебна 2012/2013 год.

 

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидац.

сесия

 

 

 

1 курс – 1 семестър
Странознание Германия Ас. Станислава Илиева 29.01

12,00 18 ауд.

   
Увод в общото езикознание Доц. д-р Чобанов 14.02    
Основи на превода –

немски език

  Т.о.    
Психология Гл.ас. д-р Койчев Испански 4.02

Китайски 5.02

Руски  7.02

10,00 ч.

303 с.з.

 

 
2 семестър
Практически немски език        
ИД 1 – Латински език – то        
ЗД –немски

 

   

 

 

Немски език –  фонетика        
Офис програми        
ФД 1 – немски език Танева      
Практически китайски 1 ч

 

       
Практически испански 1 ч

 

       
  2 курс – 1 семестър
Лингвистика на текста немски език Гл.ас. Димитрова      
Странознание на Китай        
Странознание на Англия        
Странознание на Испания Проф. Кънчев 5.02

12,00 15 с.з.

   
Странознание на Гърция        
ИД 2 Практикум по правопис и пунктуация Миличина Текуща оценка

 

 
ФД 2 – т.о.    

 

 

китайски    

 

 

английски    

 

 

Испански   8.02

14.00 18 ауд.

 

 

гръцки  

 

 

Педагогика

 

Проф.дпн Радев 14.02 9,00 1 аула    
Фонетика        
Испански        
Китайски        
Английски        
Новогръцки        
2 семестър

Практически немски 2

       
Бизнес комуникация немски        
 

Теория на превода – немски

       
Превод – немски език        
Фак.дисц.3 – немски език        
  Практически китайски 2 ч

 

     
Практически английски 2 ч

 

       
Практически испански 2 ч        
Практически новогръцки 2 ч        
  3 курс – 1 семестър
Основи на социолингвистиката – немски   25.01

10,00  402 с.з.

   
История на литературата немски език  

8.02

10,00 402 с.з.

   
Немски език  морфология        
Морфология        
Английски Гл.ас. Койнакова 1.02

10,00 52 с.з.

   
Руски        
Приложна стилистика – немски    

 

 

ИД 3 – Машинен превод    

 

 

2 семестър
Практически немски 3

 

       
История на литературата        
Английски        
Руски        
ФД 4        
Английски        
Руски        
Теория на превода        
Английски        
Руски        
Хоспетиране (английски език)        
Практически английски 3        
Практически руски 3        
4 курс – 1 семестър
МОНЕ        
Немски език – синтаксис        
Испански език – синтаксис        
Новогръцки език – синтаксис        
Текуща практика – немски        
2 семестър

 

Практически немски 4        
ИД 4 – немски език

 

       
Практически испански 4        
Практически новогръцки 4        
Превод – испански

Обществено-политически текстове

       
Превод – новогръцки

Обществено-политически текстове

       

Comments are closed.