Архив

Инспектори

Филологически факултет

Приемно време за работа със студенти:

от 10:00 до 12:00 часа от 13:30 до 15:00 часа

Специалност Инспектор Сграда, етаж, стая, телефон
Славянска филология
редовно обучение
Весела Говедарова Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 354
Български език и немски език
редовно обучение
Българска филология
редовно обучение
Българска филология
задочно обучение
Антония Илиева Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 344
Балканистика
редовно обучение
Български език и английски език
редовно обучение
Руска филология
редовно и задочно обучение
Галя Куманова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 330
Български език и руски език
редовно и задочно обучение
Български език и история
редовно и задочно обучение
Български език и испански език
редовно обучение
Български език и турски език
редовно обучение
Английски език и турски език
редовно обучение
Английска филология
редовно обучение
Лидия Апостолова Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 261 373
Лингвистика с информационни технологии
редовно обучение
Приложна лингвистика
(Английски език с испански език)
редовно обучение
Приложна лингвистика
(Английски език с новогръцки език)
редовно обучение
Приложна лингвистика
(Английски език с турски език)
редовно обучение
Приложна лингвистика
(Немски език с испански език)
редовно обучение
Приложна лингвистика
(Немски език с новогръцки език)
редовно обучение
Приложна лингвистика
(Френски език с испански език)
редовно обучение
Български език и новогръцки език
редовно обучение
Петя Лупова Ректорат, етаж 2, стая 202, тел. 261 314
Български език и френски език
редовно обучение
Руски език и западен език
редовно обучение
Английски език и немски език
Английски език и френски език