Екипът на проекта


Ръководител: доц. д-р Борян Янев                    

Екип:

проф. д.ф.н. Вера Маровска
проф. д-р Иван Чобанов 
доц. д-р Ани Кемалова                
доц. д-р Людмила Дикова
доц. д-р Мая Тименова-Коен
доц. д-р Фани Бойкова              
доц. д-р Надя Чернева             
доц. д-р Елена Гетова
доц. д-р Русалена Пенджекова              
гл.ас. д-р Мартин Ханцелман
гл. ас. д-р Марияна Карталова              
гл. ас. д-р Харун Бекир
ас. Веселина Койнакова
д-р Ирина Митърчева
д-р Христина Вихрогонова                   
докторант Красимир Коилов                  
докторант Сема Куцарова
докторант Весела Ганева
студент Елка Петрова             
студент Левент Халил