Author Archives: admin

Класирането от XV конкурс по превод на гръцка поезия и проза

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЕТНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА (2014 г.)     БАКАЛАВРИ Проза   Първа награда – не се присъжда Втора награда – не се присъжда Трета награда – Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, … Continue reading

Posted in Общи, Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Класирането от XV конкурс по превод на гръцка поезия и проза

Покана за Вечер на турската поезия

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра „Общо езикознание и история на българския език” Сектор „Турски език”                                           Имат удоволствието да ви поканят на                      Вечер на турската поезия на 19 май 2014 г. от 18:00 ч … Continue reading

Posted in Сектор "Турски език" | Comments Off on Покана за Вечер на турската поезия

Конкурс за адаптиране на текст по старогръцка комедия – резултати

Резултати от конкурса: І-во място – Мария Зайкова, 5 курс “Балканистика”, за адаптиран сценарий по “Жените в Народното събрание” на Аристофан ІІ-ро място – Ненко Вангелов, БЕНгрЕ, за адаптиран сценарий по “Лизистрата” на Аристофан  ІІІ-то място  – Магдалена Лазарова, 4 … Continue reading

Posted in Общи, Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Конкурс за адаптиране на текст по старогръцка комедия – резултати

Излезе новата книга на доц. Борян Янев

Доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска Трудът на доц. д-р Борян Янев съдържа 413 страници, 183 от които са теоретична част (а самият речник обхваща 240 с.). Специално подчертавам това, преди да изтъкна най-важното му достойнство, а именно – че съчетава … Continue reading

Posted in Общи | Comments Off on Излезе новата книга на доц. Борян Янев

П О К А Н А

Проф. д-р Холгер Кусе от Техническия университет в Дрезден ще гостува на Филологическия факултет към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Проф. Кусе ще изнесе лекции по следните тематични направления: Културологичната лингвистика от Хумболт до Фуко. Културоложка семантика и лингвистична прагматика. Лингвистиката … Continue reading

Posted in Сектор "Езикознание" | Leave a comment