Марта

МАРТА ЛЮБЕНОВА ПЕРЧЕВА, Филологически факултет. Главен експерт –  преподавател по турски език.

Родена на 29 март 1950г. в гр. Пловдив. Завършила е Софийския университет “Климент Охридски” (1973г.)  – специалност “Турска филология” към Катедра “Ориенталистика”.  През 1976г. завършва втора специализация към Софийския университет “Климент Охридски” – “Библиотекознание и библиотекография”. Преподавател в Пловдивския университет от 2009г., преподава практически турски език на специалностите “Български език и турски език” и “Английски език и турски език”.

Хоронован преподавател по турски език в Университета по хранителни технологии в Пловдив.