Ина Кукунджиева

Автобиография – европейски формат

ИНА ЗДРАВКОВА КУКУНДЖИЕВА, Филологически факултет.

Родена през 1984 г. Завършва специалност „Балканистика” в Пловдивския университет през 2008 г. Постъпва още същата година на работа в ПУ като хоноруван асистент по новогръцки език. През 2009г. става щатен асистент.

Стипендиант по програмите Тиеспа през 2005г. (Атина, Гърция) и Сократ-Еразъм през 2006г. (Янина, Гърция).

Публикации:

Прохлада след дъжд,  Йоанис Грипарис – в сборник „Млади преводачи”, Панорама плюс, 2008 (27-28).