Конкурс за адаптиране на текст по старогръцка комедия – резултати

Резултати от конкурса:

  1. І-во място – Мария Зайкова, 5 курс “Балканистика”, за адаптиран сценарий по “Жените в Народното събрание” на Аристофан
  2. ІІ-ро място – Ненко Вангелов, БЕНгрЕ, за адаптиран сценарий по “Лизистрата” на Аристофан 
  3. ІІІ-то място  – Магдалена Лазарова, 4 курс “Балканистика”, за адаптиран сценарий по “Жените в Народното събрание” на Аристофан
This entry was posted in Общи, Сектор "Новогръцки език". Bookmark the permalink.