Monthly Archives: April 2014

Конкурс за адаптиране на текст по старогръцка комедия – резултати

Резултати от конкурса: І-во място – Мария Зайкова, 5 курс “Балканистика”, за адаптиран сценарий по “Жените в Народното събрание” на Аристофан ІІ-ро място – Ненко Вангелов, БЕНгрЕ, за адаптиран сценарий по “Лизистрата” на Аристофан  ІІІ-то място  – Магдалена Лазарова, 4 … Continue reading

Posted in Общи, Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Конкурс за адаптиране на текст по старогръцка комедия – резултати

Излезе новата книга на доц. Борян Янев

Доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска Трудът на доц. д-р Борян Янев съдържа 413 страници, 183 от които са теоретична част (а самият речник обхваща 240 с.). Специално подчертавам това, преди да изтъкна най-важното му достойнство, а именно – че съчетава … Continue reading

Posted in Общи | Comments Off on Излезе новата книга на доц. Борян Янев