Покана

Следващият брой на сп. Български език ще бъде посветен изцяло на ономастичните изследвания в България. Всички колеги, които се занимават с тази проблематика, са поканени за участие със статия в различните области на науката за собствените имена.

Срокът за изпращане на материалите е до края на месец март.

За повече информация относно форматирането на статиите и за връзка със списанието: http://www.balgarskiezik.org/

This entry was posted in Сектор "Езикознание". Bookmark the permalink.