Monthly Archives: February 2014

Покана

Следващият брой на сп. Български език ще бъде посветен изцяло на ономастичните изследвания в България. Всички колеги, които се занимават с тази проблематика, са поканени за участие със статия в различните области на науката за собствените имена. Срокът за изпращане … Continue reading

Posted in Сектор "Езикознание" | Comments Off on Покана

Конкурс за есе

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Конкурс за есе