ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

Катедрата по общо езикознание и история на българския език към Филологическия факултет има удоволствието да покани преподавателите и студентите на публичната лекция на Мартин Хенцелман от Института по славистика към Техническия университет в Дрезден на тема “Съвременните микроезици – проблеми и перспективи”.

Заповядайте на 12.11. 2013 г. (вторник) от 15 до 17 ч. в 6 аудитория.

От организаторите

This entry was posted in Сектор "Езикознание". Bookmark the permalink.