Monthly Archives: November 2013

НЕМСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ СЛАВЯНСКИТЕ МИКРОЕЗИЦИ

This gallery contains 8 photos.

Автори: Борян Янев, Стойно Спасов На 12 ноември 2013 г. в 6 аудитория на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ гост-лекторът на Катедрата по общо езикознание и история на българския език – Мартин Хенцелман от Института по славистика на Техническия университет в Дрезден, … Continue reading

More Galleries | Comments Off on НЕМСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ СЛАВЯНСКИТЕ МИКРОЕЗИЦИ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

Катедрата по общо езикознание и история на българския език към Филологическия факултет има удоволствието да покани преподавателите и студентите на публичната лекция на Мартин Хенцелман от Института по славистика към Техническия университет в Дрезден на тема “Съвременните микроезици – проблеми и … Continue reading

Posted in Сектор "Езикознание" | Comments Off on ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ