Магистратури с новогръцки език

Магистратури с новогръцки език има:
  • в СУ “Климент Охридски” – Ръководител на програмата е проф. дин Павликянов (магистърска програма “Новогръцко езикознание и превод”)
  • в НБУ – Ръководител на програмата е проф. д-р Стойна Пороманска.
This entry was posted in Сектор "Новогръцки език". Bookmark the permalink.