Monthly Archives: July 2013

Магистратури с новогръцки език

Магистратури с новогръцки език има: в СУ “Климент Охридски” – Ръководител на програмата е проф. дин Павликянов (магистърска програма “Новогръцко езикознание и превод”) в НБУ – Ръководител на програмата е проф. д-р Стойна Пороманска.

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Магистратури с новогръцки език