Вечер на турската поезия

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Общо езикознание и история на българския език”

Сектор „Турски език”

 имат удоволствието да Ви поканят на

 Вечер  на турската поезия

 

 Културен център  „Тракарт“ – Пловдив

27.05.2013  от  18.30 часа 

This entry was posted in Сектор "Турски език". Bookmark the permalink.