Дни на новогръцкия език

Покана

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” –

Филологически факултет

Катедра „Общо езикознание и история на българския език”

Сектор „Новогръцки език”

 имат удоволствието да Ви поканят на

 Дни на новогръцкия език

в Пловдивския университет (20-22.05.2013)

П Р О Г Р А М А

 

This entry was posted in Сектор "Новогръцки език". Bookmark the permalink.