Студентският литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Вестник „Пловдивски университет” обявява конкурс за:

  • ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;
  • ПРОЗА – до три разказа.

За всеки от двата раздела ще бъдат
раздадени съответно по три парични награди.
В конкурса могат да участват всички студенти от Пловдивския
университет, които не са по-възрастни от 35 години. Материалите
трябва да бъдат напечатани в два екземпляра (на тях да са
написани трите имена на студента, специалността и курса, е-mail,
както и телефон, ако желаете).
Крайният срок за получаване на творбите е 30 април 2013
година на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар Асен” №24, в. „Пловдивски
университет” или направо в редакцията (първата барака в южния
двор на ректората), всеки работен ден от 10 до 14 часа. Отчитането
на резултатите ще бъде около 24 май 2013 г.
Наградените и някои от непремираните творби, направили
добро впечатление на журито, ще бъдат отпечатани на страниците
на вестника.

This entry was posted in Общи. Bookmark the permalink.