Международна конференция на младите учени – Пловдив’2013

images (1)Уважаеми колеги,

Клубът на младите учени към Съюза на учените в гр. Пловдив най-любезно Ви кани да вземете участие в работата на V международна конференция на младите учени, която ще се проведе на 13−16 юни 2013 г. в гр. Пловдив. Форумът се организира с подкрепата на съюзното ръководство, както и на изтъкнати български и чуждестранни специалисти в различни научни области.

Ще бъдат обособени три основни научни направления, в рамките на които ще функционират различни секции, както е посочено в таблицата по-долу:

Научно направление Секции
Природни и технически науки Математика и информатика, Физика и екология, Химия и биология, Tехника и технологии
Мединиснкси и аграрни науки Медицина, Дентална медицина, Фармация, Аграрни науки
Хуманитарни и обществени науки Филология (подсекции Лингвистика и Литературознание), Педагогика и психология, Обществени науки, Мениджмънт, Глобализация и туризъм

 

Срокът за подаване на заявките е 15 май 2013 г.

Повече информация може да намерите тук: http://icys2013.uni-plovdiv.net/

Адреси за кореспонденция:

 

Адрес:

 

Дом на Съюза на учените

ул. Митрополит Паисий 6

4000 Пловдив

Тел: 032 628654

 

Електроннен адрес:

 

icys2013@abv.bg

sub_plov@mail.bg

 

This entry was posted in Общи. Bookmark the permalink.