Monthly Archives: April 2013

Публична лекция

В рамките на проекта „Атика в България” на 24 април от 10.30ч. в зала „Компас” ще бъде изнесена публична лекция на тема: Локални постановки на старогръцката драма, театрални традиции и „по-общата картина” (повече информация)

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Публична лекция

Студентският литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Вестник „Пловдивски университет” обявява конкурс за: ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения; ПРОЗА – до три разказа. За всеки от двата раздела ще бъдат раздадени съответно по три парични награди. В конкурса могат да участват всички студенти от Пловдивския университет, които … Continue reading

Posted in Общи | Comments Off on Студентският литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Кавафис … във Велико Търново

 

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Кавафис … във Велико Търново

Международна конференция на младите учени – Пловдив’2013

Уважаеми колеги, Клубът на младите учени към Съюза на учените в гр. Пловдив най-любезно Ви кани да вземете участие в работата на V международна конференция на младите учени, която ще се проведе на 13−16 юни 2013 г. в гр. Пловдив. … Continue reading

Posted in Общи | Comments Off on Международна конференция на младите учени – Пловдив’2013

Юбилейна петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци

Юбилейната петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци  „КАНОНЪТ НА СЛОВОТО VS. СЛОВОТО НА КАНОНА”   Конференцията ще се проведе на 16 и 17 май 2013 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). … Continue reading

Posted in Общи | Comments Off on Юбилейна петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци

Пътуващ семинар

П Ъ Т У В А Щ   С Е М И Н А Р  АТИНА – остров АМОРГОС 13.05 – 17.05.2013 г. цена 529 нощувка и закуска  ОРГАНИЗАТОР: ПРОГРАМА „НЕОЕЛИНИСТИКА” НБУ   Програма на пътуващия семинар „Атина – Аморгос” 1ви … Continue reading

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Пътуващ семинар