Monthly Archives: February 2013

Студентска практика в Гърция

Студентска практика, съфинансирана от “Еразъм”, когато работата е близка до изучаваната специалност 19 февруари 2013  г.,  15 часа,   РЕКТОРАТ,  зала «Компас»  JOB TRUST – WORK IN GREECE

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Студентска практика в Гърция

Конкурс за есе

 

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Tagged , , | Comments Off on Конкурс за есе

Магистърска програма на Атинския университет

ПРЕДСТАВЯНЕ                                                           ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ               … Continue reading

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Магистърска програма на Атинския университет