Конкурс за превод (2013г.)

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД 2013

Специалност Новогръцка филология (СУ ”Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ), Дружеството на неоелинистите в България „К. Паламас”  и Сдружението на преводачите в България организират ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от новогръцки на български език. Тази година  за пореден път конкурсът  е  предвиден да се проведе на две нива – за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми. Текстовете могат да бъдат  намерени на страницата на специалност Новогръцка филология www.ngf-bg (или тук).

Проведените  до сега  13 студентски конкурса за превод (2000-2012) предизвикаха интереса  и на  студенти, изучаващи новогръцки език, и от други балкански страни ( от университетите в Белград, Яш-Румъния и Анкара), които  превеждат текстовете на своите родни езици. С тяхното участие няколко от проведените до сега  конкурси се превърнаха в ОЩОБАЛКАНСКИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕВОД ОТ НОВОГРЪЦКИ  ЕЗИК. Най-добрите преводи са публикувани в Бюлетините на Дружеството на неоелинистите в България и в специални  издания на Сдружението на преводачите.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ  КОНКУРС ЗА ПРЕВОД 2013 е  предназначен преди всичко  за  български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст – поезията и прозата –  всеки участник участва в зависимост от своите  предпочитания. Студентите от бакалавърските програми могат да участват и с текстове, предвидени за студенти – магистри.

Материалите се намират  при филолог – специалистите на специалностите, в които се изучава новогръцкия език, както и  в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология в СУ-кабинет 183 (в сградата  на Ректората) – за справки  тел. 9308-341 10.00-12.00.

Конкурсът е анонимен. Преводите трябва да се предадат, напечатани на компютър, най-късно до 15.03.2013 г. на филолог – специалистите на съответните специалности, както и в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология (каб. 183 – в  сградата на Ректората на СУ) в запечатан плик с надпис с печатни букви “конкурс за превод” (без подател). В същия плик се  поставя по-малък плик, също запечатан с  трите имена, телефон за връзка, e-mail, специалността и университета на студента.   Ако не е спазена анонимността, предадените материали няма да бъдат допуснати за участие  в конкурса.

Преводите могат да бъдат изпращани и директно по пощата (без подател)  на адрес, написан с печатни букви: СУ ”Кл. Охридски” -Специалност Новогръцка филология бул “Цар Освободител” № 15 София 1000 ( конкурс за превод).

Компетентно жури ще определи първите три най-добри превода на поезия и проза. Най-добрите  преводачи ще бъдат наградени.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ

——————————————————————————————

ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2013

Το ΝΕ Τμήμα του Πανεπιστημίου της Σόφιας “Άγιος Κλήμης  της Αχρίδας”, το τμήμα ΝΕ Σπουδών του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου, η Εταιρεία Νεοελληνιστών της Βουλγαρίας «Κ. Παλαμάς» σε  συνεργασία με την Εταιρεία  Μεταφραστών της Βουλγαρίας  διοργανώνει  για  δέκατη τέταρτη  συνεχή χρονιά τον Δέκατο τέταρτο  Διαβαλκανικό Φοιτητικό Διαγωνισμό Μετάφρασης   σε δυο επίπεδα – για προπτυχιακούς και για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα κείμενα προς μετάφραση (πεζογραφίας και ποίησης) βρίσκονται στη ιστοσελίδα www.ngf-bg (ή πατήστε εδώ).

Ο Πρώτος Διαγωνισμός Μετάφρασης διοργανώθηκε  το 2000. Ενδιαφέρον έδειξαν φοιτητές που  μαθαίνουν τη ΝΕ γλώσσα στα πανεπιστήμια   του Βελιγραδίου και του Ιασίου. Το 2001 πήραν μέρος και φοιτητές του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Επιτυχία είχε και ο Τρίτος Διαβαλκανικός Διαγωνισμός.  Τα κείμενα μεταφράστηκαν στα σέρβικα, στα ρουμανικά και στα τουρκικά  ανάλογα δηλαδή στις μητρικές γλώσσες των φοιτητών. Οι καλύτερες μεταφράσεις από τα πανεπιστήμια αυτά  ήδη δημοσιεύτηκαν στο Δελτίο Νο 1  και Νο 2 της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας.  Οι φοιτητές, οι μεταφράσεις των οποίων δημοσιεύτηκαν, μπορούν να αναφέρουν  τα ανάλογα Δελτία στα βιογραφικά τους σημειώματα ως δημοσίευση. Το Δελτίο Νο 1 προσφέρθηκε σ’ όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Πρώτο Βαλκανικό Συνέδριο των Νεοελληνιστών στη Σόφια (8/10.11.2001). Από το  2005 οι καλύτερες μεταφράσεις δημοσιεύονται  σε ειδικό φυλλάδιο της Εταιρείας Μεταφραστών της Βουλγαρίας. Το 2013 θα δημοσιευτούν επίσης. Από τη Βουλγαρία παίρνουν μέρος κάθε χρόνο φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Σόφιας, από το Πανεπιστήμιο της πόλης Βελίκο Τύρνοβο, από το Πανεπιστήμιο  Πλόβντιβ, από το Νότιο-δυτικό Πανεπιστήμιο στην πόλη Μπλαγκόεβγκράντ και από το Νέο Βουλγάρικο Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Στα πέντε αυτά πανεπιστήμια της Βουλγαρίας διδάσκονται τα ΝΕ ως βασικό μάθημα.

Και φέτος το 2013 οι συμμετέχοντες  έχουν τη δυνατότητα επιλογής – να μεταφράσουν ή την ποίηση ή τον πεζό λόγο. Μπορούν να μεταφράσουν και τα δύο κείμενα, αλλά ο κανονισμός του Διαγωνισμού δεν τους υποχρεώνει. Τα κείμενα (ένα πεζό μια σελίδας και ένα ποίημα) μεταφράζονται στη μητρική  γλώσσα  των φοιτητών.

Ο διαγωνισμός είναι ανώνυμος με ανάλογη προθεσμία υποβολής  των μεταφράσεων.

Οι μεταφράσεις υποβάλλονται ή στέλνονται ταχυδρομικώς στα σχετικά ΝΕ Τμήματα  χωρίς το όνομα του αποστολέα, τα κείμενα  σε Η/Υ να είναι σε ένα μεγάλο φάκελο, στον οποίο σε ένα πιο μικρό φάκελο τοποθετούνται τα στοιχεία του μεταφραστή (όνομα και επώνυμο, πανεπιστήμιο, διεύθυνση, τηλέφωνο).  Στο μεγάλο φάκελο κάτω από τη διεύθυνση του παραλήπτη πρέπει να υπάρχει η ένδειξη “για το διαγωνισμό μετάφρασης”. Η κατάταξη γίνεται από κριτική επιτροπή συναδέλφων στα ανάλογα   ΝΕ Τμήματα, όχι στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Όταν ταξινομηθούν  οι μεταφράσεις,  ανοίγονται οι μικροί φάκελοι με τα στοιχεία των φοιτητών. Η  παραβίαση της ανωνυμίας   καταργεί τη συμμετοχή. Με τους βραβευθέντες διεξάγεται συζήτηση  για να αποφευχθεί  η κατάχρηση εμπιστοσύνης  ή η χρησιμοποίηση  κάποιας ξένης βοήθειας.

Οι καλύτερες μεταφράσεις βραβεύονται.

Η απονομή των βραβείων του Διαγωνισμού γίνεται  τέλος Μαΐου στη Σόφια. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

                 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

This entry was posted in Сектор "Новогръцки език". Bookmark the permalink.