Приветствие

На 25.10.2012г. г-н Пиперигос, Генералният консул на Република Гърция в Пловдив, посети Пловдивския университет, за да приветства първокурсниците от специалностите с новогръцки език.

This entry was posted in Сектор "Новогръцки език". Bookmark the permalink.