ПУ съорганизатор на международна научна среща в Анкара

автор: Харун Бекир

Международният симпозиум “България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература – II” на 4 и 5 октомври 2012 г. събра в Анкара преподаватели от ПУ “Паисий Хилендарски”, Анкарския университет и други големи висши училища в Турция. Това е втората международна научна среща на учените от двете държави. Домакин на събитието през тази година бе Анкарският университет, а съорганизатор на форума – Филологическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Първата научна среща бе проведена през октомври 2011 г. и тогава домакин на събитието бе Пловдивският университет. Вече излезе и сборникът от този първи по рода си научен форум, като премиерата се състоя в деня на откриването на симпозиума в Анкара – 4 октомври 2012 г. Сборникът бе представен от декана на Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” доц. д-р Живко Иванов.

Международният симпозиум се проведе в зала “Фараби” на Факултета по лингвистика, история и география на Анкарския университет. Той бе открит с встъпително слово на ректора домакин – проф. д-р Еркан Ибиш. Тържествени встъпителни слова произнесоха също ректорът на ПУ “Паисий Хилендарски” доц. д-р Запрян Козлуджов, деканът на Факултета по език, история и география на Анкарския университет проф. д-р Рахми Ер, както и културният аташе на България в турската столица Петър Арабаджиев.

В симпозиума се включиха 11 учени, които преподават в четири турски университета – Анкарски университет, Университет Гази, Истанбулски държавен университет и Университет в Чанаккале. Българските участници бяха 7 – свои доклади изнесоха преподавателите от ПУ “П. Хилендарски” доц. д-р Запрян Козлуджов, доц. д-р Живко Иванов, проф. дфн Клео Протохристова, доц. д-р Станка Козарова, гл. ас. д-р Дияна Николова, ас. Харун Бекир, задочно участие с доклад имаха гл. ас. д-р Борян Янев и доц. д-р Иван Чобанов.
Изключително професионалната ангажираност по време на работните сесии бе обезпечена най-вече от доц. д-р Хюсеин Мевсим от Анкарския университет – организатор на събитието от турска страна, осъществил и превода на докладите, както и цялостния режим на работа по време на симпозиума. За участниците бе предвиден симултанен превод – от български на турски език и от турски на български език.

Организаторите на международния симпозиум оказват особено сърдечен прием на своите гости от България. Освен научния форум, са проведени и много ползотворни работни срещи, завършили с подписването на договор за научно сътрудничество. Наред с официалните срещи с ректора на Анкарския университет проф. д-р Еркан Ибиш и с декана на Факултета по език, история и география проф. д-р Рахми Ер, ректорът на ПУ “Паисий Хилендарски” и деканът на Филологическия факултет се срещат и представители на института “Юнус Емре” и постигат подписване на договор за сътрудничество.

От 2009 г. институтът има сключени редица такива договори за културно и научно сътрудничество с много университети в света. Към институт “Юнус Емре” има и проект по тюркология, който цели да подпомага развитието на академични специалности с преподаване на турски език. Договорът, сключен с Пловдивския университет, предвижда създаването на библиотека с турска литература и посредничество от страна на институт “Юнус Емре” за осигуряване на гост лектори от турски университети за обезпечаването на лекционни курсове в ПУ “Паисий Хилендарски”. Ще се организират и провеждат и летни езикови курсове за студенти.

Предвижда се и отпускане на ежегодни стипендии на български студенти – за магистърски програми в Турция, в Анкарския университет, както и постепенно нарастване на числеността на тези студенти през следващите години. Досега тази бройка е била 1, но със сключването на договора се планира обучаваните по тези програми студенти да се увеличат от следващата година.

И досега в ПУ “Паисий Хилендарски” обменът на преподаватели с Анкарския университет е съществувал: по програма “Еразъм”, както и с лекционния курс по турска лексикология, изнесен от доц. д-р Паша Явузаслан. След втория международен симпозиум на 4 и 5 октомври се очаква научното сътрудничество между Пловдивския и Анкарския университети да продължи още по-интензивно.

Сборникът с материали от втория форум “България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература” трябва да излезе до края на тази година. Третият международен симпозиум ще бъде проведен отново в Пловдив – през м. октомври 2013 г. Тогава домакин отново ще бъде Филологическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”.

 

This entry was posted in Сектор "Турски език" and tagged , , , . Bookmark the permalink.