Monthly Archives: October 2012

Приветствие

На 25.10.2012г. г-н Пиперигос, Генералният консул на Република Гърция в Пловдив, посети Пловдивския университет, за да приветства първокурсниците от специалностите с новогръцки език.

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Приветствие

Покана

Posted in Общи | Comments Off on Покана

ПУ съорганизатор на международна научна среща в Анкара

автор: Харун Бекир Международният симпозиум “България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература – II” на 4 и 5 октомври 2012 г. събра в Анкара преподаватели от ПУ “Паисий Хилендарски”, Анкарския университет и други големи висши училища в Турция. … Continue reading

Posted in Сектор "Турски език" | Tagged , , , | Comments Off on ПУ съорганизатор на международна научна среща в Анкара

Докторантура

Тази година към Катедра  “Общо езикознание и история на българския език” е обявено едно място за докторантура. Тя е по специалност “Общо езикознание” с ориентация към балканското езикознание. Повече информация можете да намерите тук.

Posted in Сектор "Езикознание" | Comments Off on Докторантура