Покана за студентска конференция

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА “АРХЕОЛОГИЯ” 

КЛУБ ПО АРХЕОЛОГИЯ

„ПРОФ. Д. И. Н. СТАНЧО ВАКЛИНОВ”

Студентски съвет

 Уважаеми колеги, 

Студентски клуб по археология „Проф. д. и. н. Станчо Ваклинов” и Студентски съвет организират:

Пета национална студентска конференция

„Всекидневният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете”

Целта на конференцията е да представи студентски научни изследвания върху всекидневния живот в два региона,  Балканите и Мала Азия, чието културно взаимодействие от праисторическата епоха до съвременността е един от основните фактори в историческото развитие и културно многообразие на европейския континент.

Отправяме нашата покана за участие към студенти от специалностите “Археология”, “История”, “История и география”, “Български език и история”, “Етнология”, “Българска филология”, “Балканистика”, “Културология” и “Културен туризъм”.

Конференцията ще се проведе от  16 до 18 май 2012 г. във

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците.

Темите на докладите с резюме от 300 до 600 думи и заявки за резервации (формуляр за регистрация и резервация) очакваме до 31 март 2012 г. на следния адрес:

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Исторически факултет

Катедра “Археология”

Клуб по археология

„Проф. д. и. н. Станчо Ваклинов”

e-mail: arheologia_vtu@abv.bg

gergana.gercheva@abv.bg

Подробна информация за провеждането на конференцията и изискванията за публикуване на докладите ще бъдат предоставени след получаване на Вашите заявки.

 

Научен ръководител на Клуба:                                         Председател на Клуба:

ст.ас. д-р Олег Александров                                              Гергана Герчева


This entry was posted in Общи. Bookmark the permalink.