Monthly Archives: June 2011

Изложба, посветена на Кавадиас

Никос Кавадиас: “Поетът на морето и неосъществената любов”, 100-годишнина от рождението му Изложбата има за цел да запознае българската общественост с поета Никос Кавадиас (1910-1975). В литературната история на Гърция, Кавадиас е представен като поетът на морето, на несбъднатата любов, … Continue reading

Posted in Сектор "Новогръцки език" | Comments Off on Изложба, посветена на Кавадиас