Докторантури

Всяка година Катедра “Общо езикознание и история на българския език” обявява своите докторантури. Тази година те са три:

  • “Общо и сравнително езикознание”
  • “Общо и сравнително езикознание (балканско езикознание)”
  • “Български език (история на българския език)”

Повече информация можете да намерите тук.

This entry was posted in Общи and tagged , , , , . Bookmark the permalink.