Monthly Archives: December 2010

Докторантури

Всяка година Катедра “Общо езикознание и история на българския език” обявява своите докторантури. Тази година те са три: “Общо и сравнително езикознание” “Общо и сравнително езикознание (балканско езикознание)” “Български език (история на българския език)” Повече информация можете да намерите тук.

Posted in Общи | Tagged , , , , | Comments Off on Докторантури