П О К А Н А

Проф. д-р Холгер Кусе от Техническия университет в Дрезден ще гостува на Филологическия факултет към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Проф. Кусе ще изнесе лекции по следните тематични направления:

  1. Културологичната лингвистика от Хумболт до Фуко.
  2. Културоложка семантика и лингвистична прагматика.
  3. Лингвистиката на политическия и религиозния дискурс.
  4. Лингвистиката на правния и икономическия дискурс.
  5. Интеркултурната комуникация.

Темите ще бъдат представени на руски език.

Всички, които проявяват интерес по описаните лингвокултурологични проблеми, са поканени на лекциите на проф. Кусе, които ще се проведат на

13.04.2010 г. от 15.00 – 16.30 ч. в 13 с.з. (Ректорат)

и

16.04.2010 г. от 13.30 – 15.00 ч. в 21 с.з. (Ректорат)

This entry was posted in Сектор "Езикознание". Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.