Monthly Archives: October 2009

П О К А Н А

Проф. д-р Холгер Кусе от Техническия университет в Дрезден ще гостува на Филологическия факултет към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Проф. Кусе ще изнесе лекции по следните тематични направления: Културологичната лингвистика от Хумболт до Фуко. Културоложка семантика и лингвистична прагматика. Лингвистиката … Continue reading

Posted in Сектор "Езикознание" | Leave a comment