Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Редовно обучение

Меню: [Програма и изборни дисциплини] [График на изпитна сесия] [Учебен план]


Местоположение на учебните зали в ПУ


График на учебните занятия – 1-ви семестър, уч. 2014-2015 г.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

От 1.10. до 10.10.2014 г. всички студенти спец. Право, редовно обучение, които не са заявили избираеми дисциплини, да подадат заявления в Учебен отдел

Анотации на избираемите и факултативните дисциплини

 


 

eXTReMe Tracker