Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Теория и история на правото

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


  • Проф. д-р Росен Ташев
  • Проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова
  • Проф. д-р Мария Костова
  • Доц. д-р Петя Неделева – e-mail: petia_nedeleva@abv.bg
  • Гл. ас. Димитър Ханев –  – e-mail: d_hanev@uni-plovdiv.bg
  • ас. Кристина Крислова – секретар на катедрата
  • ас. Красимир Генов
  • ас. Десислава Стоянкова

 

 

eXTReMe Tracker