Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Катедри

Обучението в Юридическия факултет се обезпечава от 5 /пет/ катедри, които следват класическата структура на традициите в юридическото образование. В състава на катедрите влизат хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, като дейността им съответства на Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Ръководител катедра – Проф. д-р Иван Стоянов

Ректорат, ет. 2, каб. 226, тел.: 032/ 261 318

Ръководител катедра – Проф. д-р Венцислав Стоянов

Ректорат, ет. 2, каб. 220, тел.: 032/ 261 339

Ръководител катедра – Проф. д-р Никола Манев

Ректорат, ет. 2, каб. 225, тел.: 032/ 261 284

Ръководител катедра – Доц. д-р Надя Бояджиева

Ректорат, ет. 2, каб. 22, тел.: 032/ 261 284

Ръководител катедра – Проф. д-р Георги Пенчев

Ректорат, ет. 2, каб. 225, тел.: 032/ 261 284

eXTReMe Tracker