Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Гражданскоправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


 • Проф. д-р Венцислав Стоянов – ръководител Катедра
 • Чл.-кор на БАН, проф. д.ю.н. Цанка Цанкова
 • Проф. д-р Поля Голева
 • Проф. д-р Анелия Мингова
 • Доц. д-р Илиян Шотлеков
 • Доц. д-р Веселин Христов
 • Доц. д-р Григор Григоров
 • Доц. д-р Велина Тодорова
 • Доц. д-р Силви Чернев
 • Доц. д-р Стефан Стефанов 
 • Гл. ас. д-р Красимир Митев – e-mail: mitev<@>uni-plovdiv.bg
 • Гл. ас.  д-р Теодора Филипова
 • Гл. ас. д-р Мария Кьосева
 • Гл. ас. д-р Ярослава Генова
 • Гл. ас. Георги Ганчев, M.B.L. – HSG
 • ас. Димитър Топузов – секретар на Катедрата
eXTReMe Tracker