Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Ръководство

Декан:

проф. д-р Дарина Зиновиева

 

Замeстник-декани:

– проф. д-р Емилия Друмева

– доц. д-р Соня Костадинова

– проф. д.ю.н. Йонко Кунчев

 

Научен секретар:

гл. ас. д-р Даниела Дончева

 

Секретари: 

Ива Димитрова, Анета Ройчева

 

Инспектори за специалност “Право” – кабинет 225:

– Редовно обучение – (032) 261 319

– Задочно обучение – (032) 261 314

 

Адрес:

4000 Пловдив, ул. Цар Асен № 24

Ректорат на Пловдивския университет, ет. 1, каб. 102
тел. (032) 261 283, факс (032) 261 378
e-mail:
law@uni-plovdiv.bg

Интернет страница: http://law.uni-plovdiv.bg

 

 

eXTReMe Tracker