Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

20 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Меню: [За юбилея] [Научни събития] [Студентски инициативи]
ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

ПО ПОВОД 20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

За юбилея

Юридическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” е създаден през 1992 година. Учреден е с Решение на Академичния съвет на Пловдивския университет, взето на 17. 06. 1992 година – Протокол № 29. Той е сред първите юридически факултети в страната, създадени след либерализирането на обучението по право. Въпреки, че в началото на 90-те години на ХХ в. в различни висши учебни заведения се раждат редица нови факултети, предлагащи юридическо образование, пловдивският ЮФ е истинската алтернатива на първия и единствен до тогава български факултет по право – ЮФ при СУ “Св. Климент Охридски”. Възприел, преди всичко, традициите и достиженията на Института по правни науки при БАН, ЮФ на ПУ полага основите на собствена школа в обучението по право в България. В продължение на двадесетте години от своето развитие, благодарение преди всичко на доброто управление на своята образователна дейност, факултетът успя да създаде свой отличителен облик и да стане притегателен център за едни от най-перспективните кандидат-студенти, насочили усилията си в областта на юридическото образование. Добрата реализация на голяма част от възпитаниците на пловдивския ЮФ в съдебната власт, администрацията, адвокатурата, бизнеса и неправителствения сектор са свидетелство за високите стандарти на предлаганото обучение и добрата политика в тази основна сфера от неговото управление.

В секция “Научни събития” ще прочетете информация за събитията с научен характер, организирани по повод на юбилея.

В секция “Студентски инициативи” ще прочетете информация за инициативите на студентите в Юридическия факултет по повод на юбилея.

eXTReMe Tracker