Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Магистърска програма “Международни отношения”

Меню: [Обща информация] [Учебeн график] [График на изпитна сесия] [Конспекти]


Обща информация

Продължителност : 4 семестъра

Форма  на обучението:   Задочна

Прием: Чрез класиране на кандидатите въз основа на средния успех  от предходната форма на образование. Минимален успех от предходната форма на образование – Добър.

 Такса за участие в кандидатстудентската кампания: 30 лв.

Семестриална такса: 800 лева на семестър.

УЧЕБЕН ПЛАН НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

Прием в Магистърска програма “Международни отношения” за уч. 2014-2015 г. – вижте ТУК

Информация относно кандидатстването в Магистърската програма “Международни отношения” може да получите от ас. Гергана Гозанска на мобилен телефон 0889 71 84 05, считано от 18 август 2014 г.  За разяснения, може да пишете и на електронната поща на ръководителя на програмата – проф. Ирена Илиева:  irena_ilieva@lawyer.bg


НОВИНИ:

На 28 юни 2014 г. магистърската програма по „Международни отношения“ беше домакин на делегация от Шанхайския институт за международни изследвания, водена от проф. Ян Дзиенмин, почетен президент на Института. Делегацията беше съпроводена от г-н Ма Шъчуан, началник на политическия отдел на посолството на Китайската Народна Република в Република България.
Срещата беше открита от проф. д-р Ирена Илиева, ръководител на магистърската програма. Приветствие към гостите от името на ректора проф. д-р Запрян Козлуджов поднесе проф. д-р Георги Тотков, зам. ректор на ПУ „П. Хилендарски“. В срещата участваха проф. д-р Цветана Каменова, зам. кмета на район Северен на гр. Пловдив г-н Красимир Асенов, секретарят на местната комисия за борба с трафика на хора г-н Огнян Фортунов, членове на катедрата, докторанти и студентите от магистърската програма.
Проф. Ян Дзиенмин изнесе публична лекция на тема „Външна политика при Си Дзинпин“. Той представи всички направелния на външната политика на Китайската Народна република, водена от председателя Си Дзинпин, оригинално поднесена с мултимедийна презентация. Лекцията предизвика много изказвания и въпроси, на които проф. Ян Дзиенмин отговори задълбочено и изчерпателно.

DSC07244DSC07256


На 16 май 2014 г. в Пловдивския университет „П. Хилендарски” се състоя дискусия на тема „България в ЕС – мобилност и възможност за младите хора” с участието на министъра на външните работи Кристиан Вигенин. Дискусията е част от поредица от срещи със студентската общност, които Дипломатическият институт реализира в рамките на своята камапания „Гласувам, защото се интересувам!”, целяща да стимулира активността на младите хора в изборите за Европейски парламент. В срещата взеха участие проф. д-р Запрян Козлуджов – Ректор на Пловдивския университет, г-жа Таня Михайлова – Директор на Дипломатическия институт и г-н Румен Александров – Директор на Дирекция „Политики и институции на ЕС” в МВнР.

В срещата участваха студентите от магистърската програма по „Международни отношения” в Юридическия факултет на Пловдивския университет.

DSCN1223 DSCN1217

В рамките на събитието Ректорът на ПУ проф. д-р Запрян Козлуджов и Директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции. Той дава възможност за обмен на лектори и екпертиза, за съвместни изследователски и образователни проекти и конференции, както и възможност за участие на студентите в младежките инициативи на Дипломатическия институт, като стажантската програма и конкурсите за есета.


На 7 април 2013 г. екипът на Дипломатическия инситут, начело с директора му г-жа Таня Михайлова гостува на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в рамките на своята програма „Отворени врати“. В срещата-дискусия на тема „Дипломатическата професия днес“ взеха участие студенти от магистърската програма „Международни отношения“ към Юридическия факултет на Пловдивския университет, представители на местната власт и общественици от гр. Пловдив. То бе приветствано от ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Запрян Козлуджов. Домакин на събитието бе ръководителят на магистърска програма по „Международни отношения“ проф.  д-р Ирена Илиева, взеха участие ръководителят на катедра „Международно и сравнително право“ в Юридическия факултет доц. д-р Надя Бояджиева, зам.-деканът на Философско-историческия факултет доц. д-р Валентин Петрусенко и заместник-кметът на район „Северен” на гр. Пловдив г-н Красимир Асенов. Сред присъстващите бяха също така управителят на Фондация „Джендър алтернативи“ адв. Милена Кадиева, секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора г-н Огнян Фортунов и други.

083Tania Mihailova.082

На 29 юни 2013 г. в зала «Компас» на Пловдивския университет беше представена книгата на посланик Петър Воденски «А иначе дипломацията е сериозен занаят» с участието на автора по покана на ръководителя на магистърската програма по «Международни отношения» проф. д-р Ирена Илиева.

Посланик Петър Воденски работи в МВнР от 1978 г., преминал е през всички дипломатически рангове, от „стажант аташе”, „трети и втори секретар” в посолството в Анкара, генерален консул в Истанбул, извънреден и пълномощен посланик в Турция, а след това в Молдова и в Кипър. Два пъти е бил началник на кабинета на министъра (Станислав Даскалов и на  Соломон Паси), както и директор на дирекциите „Външнополитически анализи и планиране” и „Европа-2”.

В мемоарната си книга „А иначе дипломацията е сериозен занаят” посланик Петър Воденски разкрива от първо лице ключови епизоди от дипломатическата „кухня”: дипломатическите ходове на България за връщане на статута на българския район „Тараклия” в Молдова; ратификацията от парламента на Кипър на Договора за присъединяване  на България към ЕС и др. Описани са и немалко любопитни случки от разузнаваческото ежедневие. Неговата фраза:  „Работех за България. Неописуемо усещане.” е показателна за мисията на дипломата – патриот и професионалист.

DSCN0870DSCN0873

Цел на програмата:

Магистърската програма по специалност “Международни отношения” подготвя високо квалифицирани ръководни кадри, експерти, професионални специалисти и консултанти със съвременни теоретични знания и умения в сферата на международните отношения за кариера в държавните и общинските институции, за нуждите на недържавния сектор: обществен и частен, както и за международната гражданска служба и европейски институции.

Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в международни организации, в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, да бъдат менажери, експерти и консултанти, високо квалифицирани юристи в български, чужди и транснационални компании.

При определяне на целите и съдържанието на програмата са взети предвид:

 • Изискванията и задачите на настоящия етап пред Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и др. централна администрация;
 • Новите тенденции в подготовката на специалисти в международните отношения и най-вече в областта на предотвратяване, управление на кризи и следконфликтно възстановяване;
 • развиване на международното сътрудничество и участието на България в процесите на вземане на решения в европейските институции, органи и агенции като пълноправна държава-членка на ЕС;
 • наличието на голям брой бакалавърски програми по „Международни отношения” в университетите в страната и чужбина. Съдържанието на програмата предлага широк спектър от дисциплини, които не се изучават в останалите програми по „Международни отношения”;
 • повишеният интерес към обучението по „Международни отношения”;
 • въвеждането на магистърски програми по „Международни отношения” към почти всички университетски специалности;
 • увеличаващата се конкуренция с вече значителен брой магистърски програми по „Международни отношения” в други университети.

Програмата изгражда умения и квалификация, отговарящи на изискванията за заемането на длъжност „стажант-аташе”, както и първа дипломатическа длъжност „аташе” в Министерство на външните работи на Република България:

 • аналитична компетентност – способност да се анализира информация и да се правят обобщения  и изводи;
 • ориентация към резултати – изграждане на обективност на преценките и способност за формулиране на външнополитически мерки и действия;
 • изграждане на отношения – способност за работа с източниците на международното право и други нормативни документи, свързани с Дипломатическата служба, външната политика и международните отношения;
 • комуникативна компетентност – способност да се представя информация и собствени оценки и предложения;
 • управленска компетентност – способност за планиране на дейността в изпълнение на поставените задачи;
 • лидерска компетентност – способност за работа в екип и усвояване на правилата на протокола на Дипломатическата служба;
 • умения за изготвяне на ситуационни анализи.

Програмата е съобразени и с изискванията за продължаващо обучение на служителите на МВнР и за аналитична поддръжка на решенията по външната политика на Република България.

Магистърската програма е предназначена, за да   могат да се обучават завършили висше образование или получили бакалавърска степен студенти от всички специалности.

Програмата предлага напреднало обучение по международни отношения (включително проблеми на регионалната сигурност в Югоизточна Европа и сътрудничеството в Черноморския регион, малцинствени проблеми, равенство във възможностите и др.) и по-малко застъпени отрасли на международното право (международно наказателно, международно хуманитарно, международноправни средства за борба с тероризма и др.). Предлагат се и курсове от материята на европеистиката и правото на ЕС като политики на ЕС, европейско социално право, Шенгенско законодателство и др.

Форми на обучение: лекции, дискусии, семинари, решаване на казуси, интерактивни форми, представяне и обсъждане на курсови работи.

Форми на оценяване: писмени или устни изпити; тестове, изпит-конференция (защита на курсова работа). Предлага се нова форма на изпит:  подготовката на курсова работа за някои дисциплини.

eXTReMe Tracker