Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Правна клиника

Правните клиники към юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” са създадени през 1998 г. от проф. Цветана Каменова. Основната им дейност е обучението и подготовката на студенти от юридическия факултет за практикуващи юристи, както и да преподават правни знания на неюристи.Това е особена форма на обучение, която има за цел да предостави на студентите юристи възможност да придобият практически знания и умения в областта на правото по време на тяхното следване.Наименованието “клиники” директно се възприема от САЩ, където тази форма е много широко разпространена и работи изключително успешно в най-престижните американски университети. Под термина “клинично обучение” се има предвид обучение и работа в реална обстановка. Подобно на обучението по медицина, при което основна част от него се извършва в болниците и клиниките, така и студентите юристи трябва да имат възможност по време на следването си да придобиват и практически знания умения.

В Юридическия факултет досега съществуват 7 клиники:

“Адвокатска защита по наказателни дела”
“Адвокатска защита по трудови дела”
“Правна защита на потребителите”
“Работа с юридически лица с нестопанска цел”
“Изготвяне на прокурорски актове”
“Изготвяне на съдебни актове”
“Преподаване на правни знания на неюристи”

В отделните клиники студентите придобиват практически знания и умения под ръководството на преподавател, съответно адвокат, съдия или прокурор. Те се обучават как да работят като адвокати, прокурори или съдии. Учат се как да изготвят съдебни и прокурорски актове. Т. нар. “адвокатски” клиники предоставят квалифицирана правна помощ на социално слаби клиенти. Студентите работят по действителни казуси на клиенти под ръководството на преподавател и адвокат.

Правните клиники към ЮФ на ПУ “Паисий Хилендарски” са единствените в страната ни, в които обучението на студентите е включено в учебния план на факултета и оценка за работата в клиниките се вписва в дипломата за завършено висше образование.

Идеята и дейността на правните клиники има голямата подкрепа на правната общност в град Пловдив – съд, прокуратура и адвокатската колегия.

eXTReMe Tracker