Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Новини

 

Представяне на новата книга “Семейните отношения в променящия се свят” на 28. 10. 2014 г. във Върховния Касационен съд – гр. София.

plakat2


Излезе от печат новото издание на учебника на проф. Иван Стоянов “Финансово право”

is-fp-1is-fp-2


Абсолвентът от Юридическия факултет Ивайло Василев спечели трето място в престижен национален конкурс

Ръководството на Юридическия факултет поздравява абсолвента от факултета Ивайло Василев с поредния му успех! Пожелаваме му здраве, безброй щастливи мигове и множество следовници в търсенето на доброто и справедливото!

На 11.09.2014 г. бяха обявени статиите, класирани до финал в националния конкурс за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на частното право или гражданския процес за 2014 г.
Пети поред, той е организиран от Кръжока по гражданско и търговско право към СУ “Св. Климент Охридски”, Студентско сдружение “Гражданско и търговско право” и Професионален правен сайт challengingthelaw.com. В състезанието взеха участие 20 съчинения от 5 юридически факултета в страната. В журито на конкурса участват преподаватели от няколко юридически факултети (включително и от ПУ), както и утвърдени юристи от практиката.
В крайното класиране с трета награда бе отличен Ивайло Василев – студент от V курс в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, който участва със статия на тема „Законната раздяла и в България?”. Разработката е оригинален принос на автора, който представя за първи път в доктрината преимуществата на все още непознатия за България институт на законната раздяла и очертава някои негови законови образци, функциониращи успешно в Германия, Холандия, Италия и САЩ. Направени са и редица предложения de lege ferenda, целящи усъвършенстване на съществуващата материалноправна и процесуалноправна уредба на семейните спорове.
Статията на Ивайло Василев ще бъде представена на конференция на 20.09.2014 г. от 14:00 ч. в Огледалната зала на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”. На нея финалистите в националното състезание ще изложат публично своите идеи и ще ги подложат на дискусия.
Повече информация вж. ТУК
Статията на Ивайло Василев ще намерите в сборника „Семейните отношения в променящия се свят”, който ще излезе през октомври т.г. Повече за сборника вж. ТУК


Ново издание на учебника “Данъчно право” от проф. д-р Иван Стоянов

 p1p2

Излезе от печат новата книга на Красимир Митев

„Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД“

kniga-kr.mitevВ книгата се разглежда задължението за връщане на получено без основание: условията, при които то се поражда; неговото съдържание; обем и действие (изпълнение и неизпълнение). Уредбата му е част от института на неоснователното обогатяване (чл. 55–59 ЗЗД), включващ два основни фактически състава: получаването на нещо без основание (чл. 55–58 ЗЗД) и неоснователното обогатяване за чужда сметка (т.нар. общ фактически състав – чл. 59 ЗЗД). Първият състав, който е предмет на изследване в книгата, е допълнително разделен на три подсъстава – получено при начална липса на основание; с оглед на неосъществено или на отпаднало основание. Техният корен е в римското право, далеч преди да се появи идеята за общо правило, според което всяко неоснователно обогатяване за чужда сметка поражда задължение на обогатения към обеднелия. Тя намира окончателно признание в края на XIX и началото на XX век. Задължението за реституция, пораждащо се при получаване на нещо без основание, обаче не е „погълнато” от общaтa норма, а повечето съвременни законодателства запазват самостоятелната му уредба. Причините за това разрешение се крият както в неговия генезис, така и във функциите, които то изпълнява. Първата цел на задължението за връщане на полученото без основание не е да се отстрани нечие неоснователно обогатяване, а да се осъществи реституция на даденото. Щом някой е получил нещо от другиго, за да се погаси вземане, следва по принцип да е обвързан със задължение за връщането му, ако се окаже, че вземането не е съществувало или е отпаднало с обратна сила. Обстоятелството, че условието за получаване (юридически факт или правоотношение) не е (вече) налично, е достатъчна причина за възникване на реституционно задължение. Затова обогатяването на получателя поначало не е сред условията за пораждане на това задължение. То придобива значение в отделни случаи, когато полученото не може да се върне в натура.


В Учебната съдебна зала на Юридическия факултет за пореден път през май 2014 г. беше проведен симулативен съдебен процес  по Медицинско право, организиран от професор д-р Дарина Зиновиева – титуляр на учебната дисциплина. Присъстваха председателят на Районна етична комисия към Български Лекарски Съюз – доцент д-р Сергей Илиев и районния прокурор и преподавател в ПУ – д-р Петко Минев. Студентите имаха възможност в колаборация с всички тях пълноценно да  влязат в ролите на ищец, ответник, вещи лица, съдии, прокурор, свидетели.

KOLAJ 2sadproces-medpravo 2014sadproces-medpravo1


Учредено е дружество на СЮБ в гр. Пловдив

sub1

sub2

На 07.07.2014 г. юристи възстановиха дружеството на Съюза на юристите в България в гр. Пловдив. Това се случи на нарочно събрание в Апелативен съд-Пловдив, на което 39 юристи от града влязоха в състава на възстановеното дружество и избраха ръководство в следния състав:
Севдалин Божиков – съдия в Апелативен съд-Пловдив;
Лиляна Тинкова – нотариус;
Маргарита Димова – адвокат;
Маргарита Балабанова – студент в ЮФ на ПУ “Паисий Хилендарски”;
Ивайло Василев – студент в ЮФ на ПУ “Паисий Хилендарски”.
Като специални гости на събитието присъстваха: проф. Дарина Зиновиева – декан на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, проф. Огнян Герджиков, проф. Снежана Начева – бивш конституционен съдия и председател на Културния дом при СЮБ и Васил Чобанов – юрист и журналист.


Излезе от печат монографията на проф. д-р Иван Стоянов „Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове по ДОПК“, издателство Сиела, 2014г.

ivstoqnov-book


Кръгла маса на тема „Защита на потребителите”

 Kr.masa1


 Администрацията на Министерския съвет съвместно с Института по публична администрация, организира Дни на “отворените врати” в МС


Отбор студенти от ЮФ на ПУ се класира четвърти в оспорвано национално състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право

Драги колеги, тази много добра вест дойде в навечерието на деня на Конституцията и юриста. Състезанието се състоя в 2 кръга и приключи на 12 04 2014 г.

Да поздравим участниците в отбора – Ивайло Стоилов Василев (V курс); Веселин Минчев Козарев (ІV курс); Маргарита Илиева Балабанова (ІІІ курс) и Делина Чонова Чонова (ІІІ курс)!

11

Да им пожелаем още по-високи и многобройни успехи и да увлекат с примера си много свои колеги по нелекия път в търсенето на доброто и справедливото!

                                                                                            Ръководството на ЮФ

Повече за събитието – четете ТУК


Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира /на 10 април 2014 г./ научен семинар под мотото „135 години български конституционализъм”. Събитието бе посветено на 135-та годишнина от приемането на Търновската конституция и 16 април — Ден на Конституцията и професионален празник на юриста. Във форума с научни съобщения участваха преподаватели от Юридическия факултет, докторанти във факултета, както и много студенти, изучаващи специалност „Право” в университета.
Семинарът бе открит от проф. д-р Запрян Козлуджов, който приветства участниците и изрази задоволството си от провеждането на подобни събития в Пловдивския университет. Проф. д-р Емилия Друмева — дългогодишен преподавател по Конституционно право в ЮФ произнесе „Laudatio за Конституцията”.
Темите, които обсъждаха участниците бяха разнообразни и засягаха различни въпроси, свързани с конституционното развитие на България. Голяма част от научните съобщения бяха свързани със сравняване редица държавни органи според правната им уредба по Търновската конституция и сега действащата конституция на Република България. Бяха разисквани и теми, касаещи предизвикателствата пред конституционализма предвид динамиката на обществено-политическия живот.
Участниците в събитието получиха специални сертификати за участието си в този научен форум, както и сборници — издания на Юридическия факултет. Целият семинар бе заснет на видео, като записът от събитието e качен в мрежата за видеосподеляне You tube — по този иновативен и модерен начин Юридическият факултет иска да отбележи още веднъж 16 април – Денят на Конституцията.

Видеозаписът може да видите ТУК


Почетният доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” юристът  Академик проф. Антонио Фернандес де Бухан встъпи официално в длъжност като действителен член на Кралската академия  за юриспруденция и законодателство на Испания


На 20 декември 2013 г. /петък/ от 12.30 часа в Заседателната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се състоя представянето на книгата на проф. д-р Емилия Друмева „Конституционно право” – четвърто допълнено и преработено издание. Книгата бе представена от проф. д-р Цветана Каменова – директор на Института за държавата и правото при БАН.

Видеозапис от представянето на книгата може да видите ТУК


Първа сбирка на Клуба на цивилиста за 2014 г.


nagradeni i juritouchastniciНа 14.12.2013 г. се проведе първата Национална студентска научна конференция „Проблеми в модерната правова държава“, организирана от Студентски съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и ЕЛСА–България, клон Пловдив, със съдействието на Юридически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“.  Целта на конференцията беше да се отразят актуалните проблеми в модерната правова държава обхващащи различни отрасли от правото. Над двадесет студенти от различни ВУЗ-ове в страната преставиха своите научни разработки, а най- добрите от тях получиха парични награди. Журито се състоеше от гл. ас. Георги Ганчев, адв. Гергана Йончева и адв. Невена Деспотова.

Първо място получи Лили Владимирова – 5 курс, Право, ЮЗУ “Неофит Рилски” с тема „Проблемът за лекарската грешка в модерната правова държава“.

Второ място – Елена Вълчева – 4 курс, Право, ПУ „Паисий Хилендарски” с тема „Търговската тайна – нормативна уредба и тълкуване в практиката“.

Трето място зае Делина Чонова – 3 курс, Право, ПУ „Паисий Хилендарски” с тема „Правото на справедлив съдебен процес и правото на достъп до съд в административното правораздаване“.

Специална награда осигурена от „Адвокатско дружество Деспотова и Йончева“ получи Маргарита Балабанова – 3 курс, Право, ПУ „Паисий Хилендарски” с тема „Бежанци и сигурност“

Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ се погрижи всички участници и членове на журито да получат сборници с научни разработки – «Развитие на публичното право – традиции и съвременност» и юбилейния сборник „Правото – изкуство за доброто и справедливото“, издаден по случай двадесетата годишнина от създаването на факултета.


Годишни награди за студенти-юристи за написване на реферат на тема „Справедливият съдебен процес”

В навечерието на 22 ноември – професионален празник на българските адвокати, Висшият адвокатски съвет обяви годишните награди за студенти-юристи за написване на реферат на тема „Справедливият съдебен процес”
Награда за първо място – на Андон Петков Добчев – студент в V курс на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”;
Награда за второ място – на Ивайло Стоилов Василев – студент в V курс на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”;

Рефератът на Ивайло Василев може да прочетете ТУК.
Две награди за трето място – на Милена Горанова Зетова – студентка в ІV курс на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и на Горан Николаев Горанов – студент в V курс на Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство
След получаване на съгласие от авторите, наградените работи ще се публикуват на сайта на Висшия адвокатски съвет.


Семинар на тема „Брачни отношения и брачен договор – правни и икономически аспекти”


Излезе от печат книгата на проф. д-р Емилия Друмева “Конституционно право” – четвърто преработено и допълнено издание

KP2013“Сегашното 4-то издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света. От предишното издание (2008 г.), допечатвано и изчерпано, ни делят 5 години. През това време в страната се проведоха парламентарни избори (редовни и предсрочни), президентски и местни избори, както и избори за европейски депутати; изборното право получи кодификация, натрупа практика, но и нерешени проблеми – накратко, демократичната държава се възпроизвежда. Състоя се и първият национален референдум, проведен въз основа на нов закон за пряката демокрация, въвел нова форма на допитване до народа, характерна за европейското пространство – гражданската инициатива. Има новости и в Съдебната власт (Юдикативата): появи се нов „стълб“ в структурата на съдебната система – специализираните наказателни съдилища и прокуратури, с полагащо се място в книгата. Отделено е внимание и на присъщата за държава членка на Европейския съюз правна фигура на преюдициалното запитване и нейните конституционни аспекти. Но има и друго, което продължава и сега – недостатъчно знание, уважение и защита за правата и свободите на хората, дефицит на пътища и механизми, по които правата да се отстояват както срещу неканена намеса на държавата в личната сфера, така и за реално право на труд, на социално и на здравно осигуряване, на чиста околна среда – права, за чието осъществяване държавата трябва да се ангажира и допринася. Тази констатация за продължаващ дефицит в защитата на гражданските права и свободи ме насърчи в това 4-то издание да отделя внимание към конституционно защитеното съдържание на отделните права и свободи, вкл. допустимите пробиви и ограничения, с което последният (17-и) раздел на книгата предметно е значително разширен. Проблемите, регулирани от конституционното право, поставят задачи на държавата, на обществото, но и на всеки един от нас. Надявам се, че с настоящето 4-то издание отговорите за решаването им ще са по-ясни.”

 Проф. д-р Емилия Друмева


Видео запис на церемонията по връчването на почетното звание Doctor Honoris Causa на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, провела се на 18.10.2013 г. в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Акад. Фернандес е удостоен със званието по предложение на Юридическия факултет.


Представяме научната продукция на Юридическия факултет за периода 2012-2013 в три тематични сборника

Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право

doc00246020131003064708_001

Развитие на публичното право традиции и съвременност
mn
Правото – изкуство за доброто и справедливото
doc00245920131003064647_001

Излезе от печат книгата на проф. д-р Малина Новкиришка “De Iure Publico”

de iure publico


angel-shopovИзлезе от печат книгата на гл.ас. д-р Ангел Шопов “Унищожаемост на договорите поради грешка”
На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема – понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост. Не са оставени без внимание и други важни въпроси като понятието за порок на волята; преценката за нищожност при претендирана унищожаемост на договора; съществената грешка; видовете грешки и др.
Проблематиката е класическа за гражданското право. По него практиката е формирала определени изводи, които са „сверени” с вижданията на нашата правна наука и с основните положения на чуждестранната теория и практика по унищожаемостта поради грешка. В изследването са взети предвид и уредбите на грешката, съдържащи се в законите-модели от типа на гъвкавото право (soft law).
Не е пресилено да се твърди, че това основание за унищожаемост заема най-важно място сред пороците на волята. Систематичният и обстоен анализ на грешката влияе на научните и практическите търсения относно останалите пороци на волята, най-близък от които е измамата.

SCAN0001 (2)

В гр. Багдад, столицата на Ирак, излезе от печат книгата на проф. д-р Антон Гиргинов „Антикорупция и конфискация”. Тя е в обем от 146  стр. Това е втората книга на правна тематика, която проф. А. Гиргинов издава в Ирак на арабски език за нуждите на местните юристи – съдии, прокурори, учени, съветници по законодателството. Предишната му книга „Изходящи молби от Ирак за международна правна помощ” беше публикувана преди десет месеца. Тя се ползва със забележителен успех в професионалните среди.  Местните специалисти са впечатлени и признателни за това, че за първи път чуждестранен юрист издава в рамките на година две книги на арабски в помощ на иракското правосъдие и законодателство. Копия от новата книга на проф. А. Гиргинов бяха поискани и дадени на правните отдели на Иракското президенство и на парламента на Ирак.

 

 

 

Покана за представяне на книгата на посланик Петър Воденски «А иначе дипломацията е сериозен занаят»


elsa-plovdivНа 10.05.2013г. на Общо събрание на членовете на Европейската асоциация на студентите по право бяха избрани новите управителни съвети на ЕЛСА България и ЕЛСА гр.Пловдив.

Новия борд на ЕЛСА в гр.Пловдив е в състав:

Петя Николова – Президент
Ваня Попова – Генерален секретар
Димитър Салутски – Финансов директор
Илия Авков – Вицепрезидент Семинари и Конференции
София Кожухарова – Вицепрезидент за Академични дейности
Заприн Динев – Вицепрезидент  Маркетинг

На общото събрание те представиха своята програма, с която се стремят да утвърдят организацията в гр.Пловдив, да продължат взаимодействието си и сътрудничеството си с ЮФ на ПУ, да осигурят множество възможности запрактическо обучение на своите членове и да бъдат достойна част от най-голямата организация на студенти по право в света.

Повече информация за ЕЛСА може да намерите на фейсбук страницата и – https://www.facebook.com/pages/ELSA-Plovdiv/354337017961200
както и на имейл – elsa_plovdiv@abv.bg


Revizia_cover1Излезе от печат книгата на гл. ас. д-р Христо Паунов “Ревизия на Конституцията на Република България”.

Основен предмет на книгата „Ревизия на Конституцията на Република България“ е целият комплекс правни норми, съдържащ се в Глава девета на Конституцията и предвиденият двоен режим за ревизия на Конституцията. Освен това, в предмета и обхвата на изследването попадат: развитието на института на конституционната ревизия в историята на България; някои сравнителноправни аспекти на проблема; обхватът и съдържанието на понятието „ревизия на конституцията“ в конституционната теория и практика; въпросът за контрола за конституционност върху ревизията на конституцията.

В рамките на българската конституционноправната теория липсва единно и цялостно изследване на проблема за общите параметри и механизмите за извършване на промени в основния закон на страната, така, както са заложени в сега действащата Конституция. Настоящият труд е крачка в тази насока, отчитайки актуалните тенденции в българското конституционно право, добрите примери от конституционната история, както и някои обозрими предизвикателства на бъдещето. Крайната основна цел на книгата е да представи моделът на механизма за ревизия на Конституцията на Република България.

Книгата “Ревизия на Конституцията на Република България” на издателството за правна литература “Фенея”  може да бъде намерена на всички щандове и книжарници, в които се предлага специализирана правна литература.


Поздравителен адрес!

pozdrav_ekaterina_zaharieva

 


Излезе от печат новият учебник по Финансово право на проф. д-р Иван Стоянов

fp1

fp2

 

 

 

 

 


Студенти от четири университета мериха знания в състезание за реформите в ЕС. 

attachment

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) пребори конкуренцията в регионално студентско състезание, организирано от Бюрото на Европейския парламент в България по темите за гражданските права и реформите в Европейския съюз. Зорница Тодорова, Елена Вълчева, Танита Митева, Симеон Стаменов и Златин Митков от специалностите Международни икономически отношения и Политология грабнаха първа награда – посещение на Европейския парламент в Брюксел през есента. Те се откроиха с подготовката си по темата за безработицата в ЕС и програмите за обучение и стаж в Европейския парламент, които отварят вратите на младите в кариерното развитие.

Повече по темата прочетете ТУК.

Ръководството на Юридическия факултет поздравява Елена Вълчева- участник в университетския отбор, победител в състезанието!

Победата на Елена е победа на интелекта и  духовната сила!

Представянето в Европейския парламент в Брюксел е заслужен триумф!


ПРОФЕСОРЪТ ПО РИМСКО ПРАВО АНТОНИО ФЕРНАНДЕС ДЕ БУХАН  И ФЕРНАНДЕС Е ИЗБРАН ЗА РЕДОВЕН ЧЛЕН НА КРАЛСКАТА АКАДЕМИЯ

Prof De BuhanАнтонио Фернандес де Бухан и Фернандес (род. Луго, 1953) бе избран за редовен член на Кралската академия по юриспруденция и законодателство, заемайки свободното кресло №33. Кандидатурата му е издигната от редовните членове на Кралската академията Менендес и Менендес, Родригес Адрадос и Мендисабал Алиенде.

А. Фернандес де Бухан и Фернандес е завършил право и защитил докторска дисертация с извънредно отличие в Мадридския автономен университет. Специалист е по  проблемите на доброволната юрисдикция, арбитража, римското административно и данъчно право. През 1983 г., едва тридесетгодишен, оглавява катедрата по римско право в университета в Кадис, а от 1991 г. – в Мадридския автономен университет.

Експерт по изготвянето на Закона за доброволната юрисдикция и докладчик пред Конгреса на депутатите на Испания (2007 г.), член на Генералната комисия за кодификация по проблемите на доброволната юрисдикция в периода 2002-2005 и 2012 г., консултант на най- големите издателства за юридическа литература в Испания Юстел и Дикинсън. Директор на Общото списание по римско право на   издателство Юстел и на поредицата монографии по римско право на издателство Дикинсън, член на консултативния съвет на адвокатска кантора Кремадес-Калво Сотело, съветник към Висшия институт по право и икономика и към  Economist & Jurist, както и на още двадесетина научни съвета.

Публикувал е 15 книги и 200 статии, свързани с римското право, процесуалното и гражданското право. Ръководител на 14 докторски дисертации и пет шестгодишни национални научни проекти.

Удостоен е с медала Кастелао, най-високата награда в Галисия, от правителството на Галисия за неговата преподавателска и научна дейност. Редовен член на Академията по юриспруденция и законодателства на Галисия.

На 23 май 2012 г. проф. Антонио Феранндес де Бухан и Фернандес заедно с голяма група преподаватели от университетите във Валенсия, Кордоба, Риоха, Алмерия и Албачете  участваха в международната научна конференция , организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет на тема „Развитие на публичното право- традиции и съвременност”. Те представиха доклади за римскоправните аспекти на редица актуални проблеми на административното и финансовото право, включени в издавания от факултета сборник. Изключителен интерес предизвика работата на професора като ръководител на научните екипи по подготовката на Закон за доброволните юрисдикции в Испания, както и неговия дългогодишен опит като ръководител на значителен екип от учени- романисти, които са водещи в едно ново направление в изследването на римското право- публичноправната организация на римската държава и континуитетът на публичноправните институции и правна уредба. В тази връзка в новия учебен план на Юридическия факултет на Пловдивския университет от 2013 г. започва преподаването на Римско публично право- за първи път в България. С това нашият факултет се нарежда до редица от най- престижните юридически факултети в Европа – в Испания, Италия,  Германия, Великобритания, Белгия, Франция и пр.  То е резултат на дългогодишното сътрудничество на проф. Малина Новкиришка с проф. Де Бухан и съвместното им участие в много научни форуми по проблемите на римското и съвременното публично право.

Благодарение на преподаването и на юридически испански език студентите ще имат възможност и да ползват съответната научна литература, която предстои да бъде предоставена от проф. Де Бухан на библиотеката на Юридическия факултет на Пловдивския университет.

kofnerencia-prof. De Buhan


Излезе от печат книгата на проф. Христина Балабанова и проф. Иван Стоянов – “Казуси по публично право”

kazusi1


Институтът за икономическа политика с подкрепата на Фондация “Ханс Зайдел” организира седмото издание от вече традиционната серия студентски семинари Paving Youths’ Way. Тридневното обучение ще се проведе в периода 22-24 февруари 2013 г. в х-л “Дружба”, гр. Банкя под надслов “Междукултурни умения за правене на бизнес”.

Любезно молим за Вашето съдействие за разпространението на анонса сред студентите от Вашата академична общност чрез публикуване на сайт, информационно табло, форум или включване в нюзлетър (съобразно установения начин на комуникация). Участитето на избраните студенти е напълно безплатно. Макар темата да има икономически корени, обучението е разработено така, че да бъде подходящо за младежи и от други професионални направления.

В приложенията ще откриете текста на анонса, програма и формуляр за кандидатстване, които също е необходимо да присъстват в публикуваното съобщение. Крайният срок за подаване на апликации е 5 февруари 2013 г.


Нов заместник декан на ЮФ

На свое заседание, провело се на 17 януари 2013 г., Факултетният съвет на Юридическия факултет единодушно избра за заместник декан на ЮФ проф. д-р Емилия Друмева


224856_10151174517862916_1629892243_n

На 05.12.2012 г. абсолвентите oт випуск 2012 г. на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“  Величка Михайлова (вдясно от президента), Даниела Арабаджийска  и Андреан Славчев (вляво от президента) взеха участие в първата инициатива под наслов „Младежка визия за развитието на България“ под егидата на Президентството. Участие в нея взеха студенти от висши учебни заведения, завършили с отличие образователно-квалификационна степен “магистър” след 1 януари на 2012 г.  Събитието се състоя в аулата на СУ „Св.Климент Охридски“, като беше официално закрито в Гербовата зала на Президенството от президента Росен Плевнелиев, който поздрави участниците за техните идеи и обеща да ги доведе до знанието на компететнтните институции.

Правният съвет, в състав дванадесет абсолвенти, завършили специалност „Право“, и трима секретари по правните въпроси на президента, заседава в продължение на 3 часа на тема „Национален референдум. Въпроси на националния референдум и гаранции за вземане на информирано решение от гражданите“. Всеки един от участниците предварително бе изготвил становище по темата, което имаше възможност да представи словестно в рамките на дискусията и да отговори на възникналите въпроси. Актуалността на зададения проблем доведе впоследствие до оживена дискусия по темата между участниците и действащите в президентството юристи. Участниците получиха положителна оценка и похвала за своите смели законодателни предложения, задълбочени наблюдения и критика на релевантната нормативната уредба с нейните слабости и противоречия. Както бе предварително обявено, становищата на абсолвентите-юристи бяха публикувани на официлната интернет страница на Президенството, където те са все още достъпни и могат да бъдат прочетени.

Както е всеизвестно, прословутата словоохотливост на юристите остави срещата с „отворен край“ и с обещания за ползотворно сътрудничество по бъдещи проекти и инициативи.

(Даниела Арабаджийска)


Студентска научна академия за първи път в Юридическия факултет

На 1 и 2 декември 2012 г. в Учебно-творческата база на ПУ “Паисий Хилендраски” – Пампорово се проведе за първи път Студентска юридическа научна академия “Правото – изкуство за доброто и справедливото”, посветена на 20-годишния юбилей на Юридическия факултет. В събитието участваха както студенти от ЮФ, така и преподаватели и докторанти от факултета.

През първия ден от академията се проведе кръг по допускане на кандидатите до финал. На този етап всеки от участващите студенти трябваше да направи кратко изложение на своята тема в рамките на 10-ина минути. След това гостите от публиката и журито отправиха въпроси към участниците, като част от въпросите преминаха в кратка и интересна правна дискусия. В края на първия ден журито след съвещание излъчи допуснатите студенти, които да се състезават през втория ден за първите три места.

На 2 декември се проведе състезателната част от Студентската юридическа научна академия. Студентите-финалисти имаха възможност да презентират отново своите теми. Съгласно регламента тримата студента трябваше да се запознаят взаимно с темите и да задават въпроси един към друг, като защитават тезите и идеите си. Заинтригувана и провокирана от състезателния дух на участниците, аудиторията зададе много въпроси и на тримата финалисти, на които те умело отговориха.

Журито даде полезни препоръки и насоки на всеки от участниците, как да подобри и развие своята разработка. Такива препоръки дадоха и присъстващите преподаватели, които с опита си подпомогнаха студентите да развиват умението си в презентиране и защита на научни разработки по правни въпроси.

Академията приключи с тържествено награждаване, на което, в замяна на положените усилия, кандидатите получиха полезни награди.

Журито през първият ден на допустимост беше в състав: доц. д-р Иво Христов, гл. ас. д-р Люба Панайотова, адв. Владислав Янев. През втория състезателен ден журито беше в разширен 5-членен състав, като към него се присъединиха проф. д-р Цветана Каменова и Петко Минев – прокурор от Районна прокуратура-Пловдив. Двама абсоловенти на ЮФ – Камелия Дишлянова и Андреан Славчев участваха в журито със съвещателен глас.

Наградата за 1-во място – едноседмичен стаж в адвокатска кантора в гр. Солун, осигурена от адв. д-р по право Христос Казандзис, беше връчена на Раден Заимов – студент от 2 курс;  за 2-ро място от Сиела Норма АД връчиха програмен продукт “Сиела евро” на Ивайло Василев, студент от 4 курс; на 3-то място беше класирана Симона Господинова, студент от 2 курс, която получи като награда програмен продукт “Сиела норма”.

Освен всички тези награди, Софийски адвокатски съвет осигури безплатен уикенд в базата на САК на Витоша за студентите на първите три места.

Известният български художник проф. д-р Иван Димов също беше сред дарителите, осигурили награда. Той предостави своята картина “Българка” като награда на председателя на журито проф. Цв.Каменова, която  бе връчена на Ивайло Василев.

Извън наградите в състезанието се дадоха и други поощрения:

– почетна награда за участието на двамата абсолвенти в журито – два дни в СПА център в Балчик, осигурена от Дружество по европейско право, с представител д-р Христо Христозов;

– еднократна деканска стипендия, осигурена лично от декана на ЮФ – проф. д-р Дарина Зиновиева, за Кирил Илчев, студент от 3 курс.

След сериозната част, участниците присъстваха на емоционално закриване с изпълнение на родопска гайда от студента-участник Веселин Козарев.

Студентската юридическа научна академия има за цел да стимулира научното творчество сред студентите и да насърчава техния интелектуален потенциал на ниво над обикновената аудиторна заетост. Целта е да се оптимизира развитието й и да стане част от съвместната дейност на студенти, преподаватели и практици.


В Багдат, столицата на Република Ирак,  излезе от печат на арабски език книгата на проф. Антон Гиргинов „Изходящи молби от Ирак за международна правна помощ (екстрадиции и съдебни поръчки)”. Това е единствената книга от 10 години насам, която чуждестранен юрист публикува в Ирак за нуждите на местните юристи. Предисловието към книгата е на ръководителя на Делегацията на Евросъюза в Ирак, а уводът е написан от главния редактор на водещото юридическо списание в Ирак – „Законодателство и правосъдие”.

Самата книга с резюмета на български /с. 138/ и на руски /с. 140/ може да свалите от тук.


Излезе от печат новата книга на проф. Дарина Зиновиева и Нина Гевренова – “Правен режим относно лицата с психически увреждания”

Правният режим, свързан с управлението на здравеопазването и социалните грижи по отношение на лицата с психични увреждания, има специфики, които го различават от общия правен режим, поради което можем да говорим за специална правна уредба спрямо общата. Причината за създаване на специално законодателство е свързана с особеностите на симптомите при заболяванията на тези лица, които оказват въздействие дори за кратък период върху тяхното социално поведение, от една страна, и от друга страна – върху дееспособността им в определени случаи. Нуждата от специален правен режим се обуславя и от правоотношенията между лицата с такива увреждания и другите членове на обществото. Тези отношения проявяват своите юридически усложнения и поради необходимостта от опазване здравето на лицата с увреждания чрез доброволно или в определени случаи задължително лечение. В същото време тези лица са и обект на специална държав на закрила с оглед на социализацията им и невъзможността в определени случаи да защитят своите права. Това са най-общо причините, поради които съществуват специални правни норми, регламентиращи обществените отношения, свързани с диагностиката и лечението им, както и специални правни норми, уреждащи други въпроси от правния им статут.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излезе от печат новата книга на проф. Антон Гиргинов – „Международна правна помощ по наказателни дела”.


Излезе от печат новата книга на доц. Силви Чернев – „Заповедно производство”.

Книгата е посветена на проблемите на заповедното производство, уредено в новия Граждански процесуален кодекс. Системно е анализирана цялостната проблематика на това производство както от гледна точка на законодателната уредба (включително утвърдените от министъра на правосъдието образци за отделни действия и актове, свързани с това производство), така и в светлината на изобилната практика по прилагането на тази уредба от съдилищата. При това са разгледани актове не само на най-висшата съдебна инстанция (ВКС), а и редица актове на първо- и второинстанционните съдилища, които допълват представата за състоянието на правоприлагането в тази област.Анализът на действащата нормативна уредба и практиката е извършен и върху основата на исторически преглед на уредбата на заповедното и сродни производства в България; използвани са примери от правна уредба на сродни явления в държави, принадлежащи към различни правни системи. Наред с проблемите на производството по издаване на заповеди за изпълнение значителна част от анализа е посветен на проблемите на контролните производства, включително на исковата защита. В резултат на изследването се правят изводи за наличните слабости на уредбата и някои неблагополучия в практиката по правоприлагането и при използване на системен подход се правят предложения за усъвършенстване на правната уредба и препоръки към практиката.

Книгата „Заповедно производство” може да бъде закупена от специализираната книжарница за правна литература на издателство „Сиби”, в гр. Пловдив,  която се намира в сградата на Районния съд , бул. „6-ти септември” № 167.


„Трудово право“

осмо преработено и допълнено издание

Васил Мръчков

Излезе от печат осмото преработено и допълнено издание на учебника на проф. Васил Мръчков – „Трудово право“ (www.sibi.bg).

В сравнение с предишното издание от 2010 г., новото осмо издание на курса по трудово право е допълнено в няколко насоки. Отразени са 12-те промени в Кодекса на труда от м. август 2010 г. до м. юли 2012 г., между които и две решения на Конституционния съд (от м. ноември 2010 г. и от м. юни 2012 г.)

Новите уредби в действащото трудово право засягат въпроси като създаване на особени условия на работа и нови видове трудови договори, промени в основанията за прекратяване на трудовия договор, в критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации, в контрола за спазване на трудовото законодателство и отговорността за неговото нарушаване.

Изложението е обогатено с най-новата съдебна практика на Върховния касационен съд и административната практика на Министерството на труда и социалната политика през 2010–2012 г. в областта на възникването, действието и прекратяването на трудовите правоотношения.

Учебникът „Трудово право“ може да бъде закупен от специализираната книжарница за правна литература на издателство „Сиби“ в гр. Пловдив, която се намира в сградата на Районния съд, бул. 6-ти септември № 167.


 

В Университетско издателство “Паисий Хилендарски ”  бе отпечатан сборникът с материали от Националната научна конференция под надслов: “Правната наука – традиции и актуалност”. Научното събитие бе организирано от Юридическия факултет на Пловдивския университег “Паисий Хилендарски” и проведено на 30 септември и 1 октомври 2011г.  в рамките на честванията на петдесетгодишнината на Университета. Отговорни редактори на изданието са проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Дарина Зиновиева и проф. д-р Венцислав Стоянов, съставител е гл.ас. д-р Ярослава Генова. Със свои доклади в сборника  участват петдесет и шест автори от Българската академия на науките, Софийския университет “Св.Климент Охридски”, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и други висши училища.

Сред авторитетните имена на българската и чуждестранна правна доктрина  се нареждат и представителите на младата смяна  – докторанти и студенти. Това прави изключително интересни и разнообразни седемте раздела на сборника, посветени съответно на историята на правото и римското право, конституционното право, административното и финансовото право, гражданското, търговското и семейното право, трyдовото и осигурителното право, наказателното право и процес и международното право.

Сборникът може да бъде ползван в библиотеката на Пловдивския университет, както и в библиотеката на Юридическия факултет от всички, които работят и живеят с традициите и актуалността на правната наука – студенти, докторанти, преподаватели и изследователи, и практикуващи юристи.


Излязоха от печат книгите на проф. Георги Пенчев “Екологично право – обща част” и “Екологично право – специална част”.

Общата част на учебното ръководство има за цел да даде основни познания относно правните проблеми с по-общо значение за опазването на околната среда в Република България. Вниманието е насочено към някои общотеоретични проблеми на екологичното право, управлението на околната среда на централно и местно равнище и към някои правни средства с по-общо значение за опазването на околната среда в нейната цялост. Изданието представлява несъмнен интерес не само за студенти, но и за учените и практикуващите специалисти.

Специалната част на учебното ръководство има за цел да даде основни знания на студентите относно българското специално екологично законодателство. Съдържанието включва въведение, 16 глави, заключение и списък на използваната литература. Вниманието е насочено към правната защита на отделните природни ресурси, както и към правния режим на определени видове дейности, които оказват значително въздействие върху околната среда и по-специално свързани с отпадъците и генетично модифицираните организми.


Излезе от печат книгата на проф. Иван Г. Стоянов “Данъчно право и данъчен процес”. С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част, данъчен процес и специална част.

Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право издаван у нас. Той обхваща и трите части – обща част, специална част и данъчен процес, и има за цел да подпомогне студентите и всички, които проявяват интерес към “най-деликатната работа в управлението на съвременната държава”, да усвоят основните понятия в данъчното право и защитата в сферата на данъците. Учебникът е съобразен с новоприетите ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ, ЗДЗП.

Разгледани са редица актуални решения на ВАС и са направени някои предложения de lege ferenda.


Юридическият факултет е вече и в социалната мрежа Facebook

Юридическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” вече има страница в социалната мрежа Facebook. Страницата е посветена на 20-годишния юбилей на факултета, който се отбелязва със серия от събития през 2012 г.

Освен в секция “Новини” на специализирания сайт на ЮФ, новини от всички събития ще бъдат публикувани заедно със снимкови албуми в социалната мрежа.

Основната идея е всички завършили, настоящи и бъдещи студенти на факултета, партньорите на факултета и обществеността да станат съпричастни на 20-годишния юбилей на един от най престижните юридически факултети в България.

Във Facebook страницата е достъпна за всички на адрес:

http://www.facebook.com/20YearsLawFaculty

 


Студенти на Юридическия факултет се състезаваха с правни реферати в конкурс на Европейската асоциация на студентите по право.

“Сиела” осигури наградите.

 

На 28.05.2012г. се проведе награждаването на студентите от Юридически факултет, които взеха участие в конкурса на „ЕЛСА”.  ЕЛСА  е Европейска асоциация на студентите по право в която членуват над 300 Юридически факултета от над 42 страни. Състезанието по писане на свободно избрана тема в област на правото е инициатива на студентите от ЕЛСА и беше част от тяхната студентска програма за 2012г. Награждаването бе посветено на  три събития – Деня на юриста, Деня на славянската писменост и конкретно – учредяването на ЕЛСА –  Пловдив – първото в България самостоятелно звено към Юридически факултет.   „Това говори за извоювания авторитет на студентите от ЮФ и е безспорно признание”, с тези думи декана на Юридически факултет Пловдив проф. Дарина Зиновиева приветства студентите и допълни: „Затова бе важно новото ръководство на ЮФ  да постави в програмата си отделен пункт:  дейност за насърчаване академичния потенциал на студентите”.

Следващата стъпка е Студентската юридическа научна академия, по която вече деканското ръководство усилено работи – осигурени са средства за провеждане на състезателната част в Университетската творческа база  в Пампорово, а в момента се изработват съвместно със студентския съвет условията за състезанието. Състезанието и награждаването ще е през месец септември, като част от инициативите за 20-годишния юбилей на ЮФ.

Журито, което оцени есетата на студентите беше съставено от: гл.ас Христо Паунов, гл.ас д-р Мария Кьосева, гл.ас Тервел Георгиев. Асистентите поеха ангажимента на доброволни начала, въпреки заетостта си. Поради това деканът ги изненада със специални награди- всеки от тях получи компютърен софтуер Сиела норма.

Есетата на студентите бяха разделени в три раздела: Гражданскоправни науки, Публичноправни науки и Наказателно правни науки.

Наградените студенти в раздел Гражданскоправни науки са:

1-во място – Камелия Дишлянова от 5 курс с есе на тема „”Селективност – отличителната черта на  касационното производство по новия ГПК”

2-ро място – Андреан Славчев  от 5 курс с есе на тема „Относителна недействителност в българското право”

Наградените студенти в раздел Публичноправни науки са:

1-во място – Веселин Козарев от 2 курс с есе на тема „Основни (конституционни)права. Индивидуална конституционна жалба като ефикасен съвременен метод за защита и закрилата им”

2-ро място –  Ивайло Василев от 3 курс с есе на тема „Законодателна уредба на националния референдум”

3-то Място – Асен Черешаров  от 4 курс с есе на тема: „Правно положение на президента на Републиката. Правомощия по ал.98, т.11 и т.12 КРБ”

В раздел на Наказателноправни науки беше наградена с първо място Руслана Русева от  3 курс с есе на тема „Трафик на хора”.

По случай 24 май, СИЕЛА  подари на Юридическия факултет достъп до правноинформационна система СИЕЛА ЕВРО на стойност пет хиляди и петстотин лева. Този подарък за факултета бе организиран от деканата така, че  достъп до базата да имат  преподавателите чрез компютрите по катедри и  студентите – чрез компютрите в библиотеката и в кабинета на правната  клиника.

ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО  ИЗКАЗВА СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ НА ДАРИТЕЛИТЕ, КОИТО ПОДПОМОГНАХА СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ И ИНИЦИАТИВИ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В ПЕРИОДА  АПРИЛ-МАЙ 2012Г.: АСОЦИАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ В БЪЛГАРИЯ, ДРУЖЕСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО,  АДВОКАТ ГЕОРГИ СЪБЕВ, КЦМ 2000  ГРУП АД, АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГР. ПЛОВДИВ,  ФИРМА „СИЕЛА”.


Нов достъп до правноинформационната система “Сиела” за Юридическия факултет

Благодарение на “Сиела Норма” АД, Юридическият факултет вече ползва онлайн достъп до правно-информационната система Сиела 5.1. Достъпът се осъществява чрез интернет посредством Ciela Web Server. Сиела 5.1 обединява различни продукти в един интерфейс. Преподавателите и студентите имат достъп до Сиела Норми и Сиела Евро, както и до цялата съдебна практика. Сиела 5.1 може да се ползва в библиотеката на ЮФ, Правната клиника, както и в кабинетите на катедрите във факултета.


Юридическият Факултет на ПУ даде началото на програмата за честването на 20 годишния си юбилей

В  сряда бе проведена първата от плануваните инициативи, по повод юбилея на Юридическия факултет – Международна научна конференция на тема: „Развитие на публичното право – традиции и съвременност”. Конференцията беше открита от Ректора на Пловдивски университет доц. д-р Запрян Козлуджов и декана на Юридически факултет проф. д-р Дарина Зиновиева.  Модератор на конференцията и инициатор на гостуването на испански преподаватели  бе известният у нас и в чужбина специалист по римско право- професор д-р Малина Новкиришка.  Гостите от Испания бяха  изявени академични личности, които имат значителен научен принос в  изследването на еволюцията на правните институти, идеи и принципи от римското право до съвременното в Европа

Участие в конференцията от страна на домакините взеха над  двадесет преподаватели и докторанти  от Юридическия факултет на Пловдивския университет, преподаватели от Юридическия факултет на Бургаския университет, от  Института за правни науки в БАН.  Докладите  по темите, които се презентираха , ще бъдат публикувани в специален сборник, с превод.Тази международна конференция е част от инициативите на Юридическия факултет по повод  двадесет годишният му юбилей тази година. Международната конференция  бе подкрепена от  „КЦМ 2000 Груп ” АД чрез социален фонд за подпомагане на образованието. Подкрепата си  за събитието направи и Адвокатска колегия – Пловдив. Конференцията се проведе на 23 май 2012 г. в  заседателната  зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.Конференцията ще даде само начало на събитията, подготвени от ръководството на факултета, начело с декана проф. д-р Дарина Зиновиева.Част от събитията ще бъдат насочени и към студентите на факултета с цел тяхното практическо развитие и представянето им в правните среди. Следващата изява е насочена именно  към тях /награждаване на първенците по правни есета на студентската организация ЕЛСА-Пловдив  на 28 май 2012г./

Източник – http://plovdiv-sega.com/%20-4/2012/05/25/

Друг източник, отразил събитието:

http://www.snews.bg/bg/statiya/yuridicheskiyat-fakultet-na-pu-chestva-20-godishen-yubiley:18476


Покана заПета международна научно-практическа конференция на тема: „Модели за система на престъпления според наказателното право на Рeпублика България”

Покана за Международна научнаконференция „Развитие на публичното право – традиции и съвременност”


Юридическият факултет продължава с благородните си инициативи

На 27.04. 2012 г. се проведе продължението на наградите за студенти с висок успех в публичноправните науки.

Дружеството по европейско право  и адвокат Георги Събев  предоставиха  парични награди от по 500 лв.  на Тонка Димитрова  и  Мирослав Тенев, студенти  в 5 курс.

На събитието присъстваха Ректорът на ПУ-  доц. д-р Запрян Козлуджов, Деканът на Юридически факултет – проф. Дарина Зиновиева, конституционният съдия – проф. Емилия Друмева, Председателят на Административен съд – г-н Георги Петров, Христо Христозов – председател на Дружество “Европейско Право”, Добромир Даскалов – член на дружеството и помощник частен съдебен изпълнител, заместник председателя на Асоциацията на административните съдии в България – съдията Владимир Първанов.

Инициативата за социална подкрепа, която започна проф. Дарина Зиновиева, се превърна в традиция за подпомагане на студенти с високи успехи и  социални затруднения. Това все повече доближава Юридически факултет до програмите на европейските университети за съдействие на студенти в нужда.

Церемонията по връчването на наградите беше уважена от изявени юристи – имена в правото за България. Всеки един от тях пожела да изрази своята радост от младежката амбиция на студентите и постигнатите високи резултати въпреки затрудненията. Те изразиха своята надежда, че точно това са бъдещите прокурори и съдии на България.

Проф. Емилия Друмева вдъхнови присъстващите с поздрава си, а ректорът на ПУ доц. Запрян Козлуджов сподели,че въпреки трудните времена, в които живеем, винаги би застанал с подкрепата си зад каузи като тази и че, студентите, които са доказали себе си, въпреки трудностите,  следва да бъдат подкрепяни с подобни инициативи.

Награждаването завърши в кабинета на Председателя на Административен съд – Пловдив Георги Петров, който на драго сърце отстъпи тогата си на студентите и  изказа  своята готовност да ги въведе в работа след завършването им  да сподели опита си с тях.

ЧАСТ ОТ МЕДИИТЕ ОТРАЗИЛИ НАГРАЖДАВАНЕТО:

http://news.plovdiv24.bg/348186.html

http://plovdivnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19586%3A19586&catid=29%3Aeducation&Itemid=118

 


ВРЪЧИХА НАГРАДАТА „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”  НА СТУДЕНТА ОТ ЮФ- ИЛИЯ БЕЛИЧЕВ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ГР.ПЛОВДИВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКОЛО ДЕСЕТ ИЗТОЧНИКА ОТ  ПРЕСАТА ОТРАЗИХА С КОМЕНТАР И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ СЪБИТИЕТО. 

В  ТВ ПРЕДАВАНЕ В НБТВ ДЕКАНЪТ ПРЕДСТАВИ СЪБИТИЕТО БРОЕНИ МИНУТИ ПРЕДИ ОФИЦИАЛНАТА  ЦЕРЕМОНИЯ.

ЧАСТ ОТ МЕДИИТЕ ОТРАЗИЛИ НАГРАЖДАВАНЕТО НА ИЛИЯ БЕЛИЧЕВ:

1. http://news.plovdiv24.bg/342962.html

2. http://www.plovdiv-online.com/koj-kakvo-kaza/item/35880-iliya-belichev-ot-pu-s-priz-student-n%D0%B0-godin%D0%B0t%D0%B0

3. http://noviniteotdnes.com/%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%BE/

4. http://rss-bg.info/i_21220978/%D0%92%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%9F%D0%A3-%D1%81-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85.html

5. http://news.yes.bg/?ntype=10

6. http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=16927

7. http://plovdiv-sega.com/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82/2012/04/11/

 

ОТБОРЪТ НА  СТУДЕНТИТЕ ОТ ЮФ ВЗЕ КУПАТА  В СЪСТЕЗАНИЕТО „АЗ ЗНАМ”

На 6 април в студиото на телевизията отборът на ЮФ / Пенчо Тосев, Христо Иванов и Станислав Пращаков/  връчи купата на декана на ЮФ, по инициатива на самите студенти от отбора.  От своя страна, деканът на ЮФ професор д-р Дарина Зиновиева подари на  всеки  студент от отбора последното актуално издание на учебника по Българско гражданско процесуално право, на големия юрист- проф. Живко Сталев и екип. Издателство  Сиела, което направи и официална представяне на изданието два дни преди предаването, осигури наградите  за студентите.


 

 

 

 

 

 

 

НА 27 МАРТ 2012Г. ДЕКАНЪТ НА ЮФ ПРОФ.Д-Р ДАРИНА ЗИНОВИЕВА И  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ АННА ГЕНОВА ГОСТУВАХА НА ПЛОВДИВСКА ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ. ТЕ ПРЕДСТАВИХА НОВИНИТЕ ОТ СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ФАКУЛТЕТА СЪС СТУДЕНТИТЕ, КАКТО И БЪДЕЩИТЕ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ, ПЛАНИРАНИ ЗА ЦЯЛАТА 2012ГОДИНА.  

За отразяването на всички събития в медиите деканското ръководство изказва благодарност на Ива Димитрова!

 


Излезе от печат новата книга на доц. Ирена Илиева “Регионални конвенции за борба срещу тероризма”. Книгата представлява първи монографичен труд, посветен на основните регионални конвенции за борба срещу тероризма. Те не са изследвани в българската специализирана литература и са откъслечно проучени в чуждата. Направена е класификация  на конвенциите по признаци като наличие на собствено определение за тероризъм и терористично престъпление; деполитизираща клауза; разграничаване между тероризма и борбата за самоопределение и национално освобождение; «държавен» и «държавно подкрепян» тероризъм и др. Партикуларните сравнения обосновават извода на автора, че съществува международно ислямско право. Застъпени са  становищата, че международният тероризъм следва да се причисли към категорията «международни престъпления» и че все още не е възникнало универсално обичайно международно право за тероризма.

Анотация за книгата може да прочетете тук.


 

 

eXTReMe Tracker