Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Международно и сравнително право

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


І. Задължителни дисциплини:

 • Международно публично право
 • Право на Европейския съюз
 • Международно частно право
 • Права на човека
 • Международни отношения

ІІ. Избираеми дисциплини:

 • Международно трудово право
 • Дипломатическо и консулско право
 • Международно договорно право
 • Право на международните организации
 • Международно въздушно и космическо право
 • Мироопазващи операции и регионална сигурност
 • Международно правосъдие

ІІІ. Факултативни дисциплини:

 • Равенство във възможностите и актуална джендър проблематика
 • Международно хуманитарно право
 • Правен режим на регионалните международни организации
 • Международноправни средства за борба с тероризма
 • Политики на ЕС
 • Право на чуждестранните инвестиции
eXTReMe Tracker