Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Наказателноправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


І. Задължителни дисциплини:

 • Наказателно право
 • Наказателен процес
 • Криминалистика
 • Криминология

 

ІІ. Избираеми дисциплини:

 • Наказателно-изпълнително право
 • Съдебни експертизи
 • Съдебна психология
 • Полицейско разузнаване
 • Международно наказателно право

 

ІІІ. Факултативни дисциплини:

 • Съдебна медицина
 • Съдебна психиатрия

Конспект за държавния изпит по Наказателноправни науки

eXTReMe Tracker